Unda tovuti

Je! Tunaweza kupata njia yetu kwa Mungu?

Utafutaji wa majibu ya maswali makubwa umesababisha ubinadamu kukuza nadharia na maoni juu ya hali ya kimapokeo ya kuishi. Metafizikia ni sehemu ya falsafa inayohusika na dhana za kufikirika kama vile inamaanisha nini kuwa, jinsi ya kujua kitu na ni nini kitambulisho.

Mawazo mengine yamekusanyika pamoja ili kuunda mtazamo wa ulimwengu ambao unapata umaarufu na unajidhihirisha darasani, sanaa, muziki na mijadala ya kitheolojia. Moja ya harakati kama hizo zilizopata mvuto katika karne ya 19 ilikuwa harakati ya transcendentalist.

Kanuni za kimsingi za falsafa hii zilikuwa kwamba uungu uko katika maumbile yote na ubinadamu, na ilisisitiza mtazamo wa kuendelea wa wakati. Baadhi ya harakati kubwa za sanaa za karne hiyo zilipata asili yao katika harakati hii ya falsafa. Transcendentalism ni harakati iliyofafanuliwa na kuzingatia ulimwengu wa asili, msisitizo juu ya ubinafsi, na mtazamo unaofaa juu ya maumbile ya mwanadamu.

Ingawa kuna mwingiliano na maadili ya Kikristo na sanaa ya harakati hii imetoa thamani kwa sanaa, ushawishi wake wa Mashariki na maoni yasiyofaa yanamaanisha kuwa mawazo mengi katika harakati hayalingani na Biblia.

Je! Transcendentalism ni nini?
Harakati za kupita mbali zilianza kwa bidii kama shule ya fikira huko Cambridge, Massachusetts, kama falsafa iliyozingatia uhusiano wa mtu na Mungu kupitia ulimwengu wa asili; ina uhusiano wa karibu na ilichora maoni yake kutoka kwa harakati inayoendelea ya mapenzi huko Uropa. Kikundi kidogo cha wanafikra kiliunda Klabu ya Transcendental mnamo 1836 na kuweka msingi wa harakati.

Wanaume hawa ni pamoja na Mawaziri wa Kitengo George Putnam na Frederic Henry Hedge, pamoja na mshairi Ralph Waldo Emerson. Ilizingatia mtu ambaye anapata Mungu kwenye njia yao, kupitia maumbile na uzuri. Kulikuwa na maua ya sanaa na fasihi; uchoraji wa mazingira na mashairi ya ndani yalifafanua zama.

Wataalam hawa wa transcendentalists waliamini kwamba kila mtu alikuwa bora na taasisi chache zaidi ambazo ziliingiliana na mtu wa asili. Kadiri mtu anavyojitegemea ni kutoka serikalini, taasisi, mashirika ya kidini au siasa, ndivyo anavyoweza kuwa mwanajamii bora. Ndani ya ubinafsi huo, pia kulikuwa na dhana ya Emerson ya Over-Soul, dhana kwamba ubinadamu wote ni sehemu ya kiumbe.

Wataalam wengi wa transcendentalists pia waliamini kuwa ubinadamu unaweza kufikia utopia, jamii kamili. Wengine waliamini kuwa njia ya ujamaa inaweza kufanya ndoto hii kutimia, wakati wengine waliamini kuwa jamii yenye msimamo mkali inaweza. Zote mbili zilitegemea imani ya dhana kwamba ubinadamu huwa mzuri. Kuhifadhi uzuri wa asili, kama vile mashambani na misitu, ilikuwa muhimu kwa wataalam wa hali ya juu wakati miji na ukuaji wa viwanda uliongezeka. Usafiri wa watalii wa nje uliongezeka katika umaarufu na wazo kwamba mwanadamu anaweza kumpata Mungu kwa uzuri wa asili lilikuwa maarufu sana.

Washiriki wengi wa kilabu walikuwa Waandishi wa orodha ya siku zao; waandishi, washairi, wanawake na wasomi walikubali maadili ya harakati. Henry David Thoreau na Margaret Fuller walikubali harakati hiyo. Mwandishi wa Wanawake wadogo Louisa May Alcott amekubali jina la Transcendentalism, akifuata nyayo za wazazi wake na mshairi Amos Alcott. Mwandishi wa wimbo wa kitengo Samuel Longfellow alikubali wimbi la pili la falsafa hii baadaye katika karne ya 19.

Je! Falsafa hii inafikiria nini juu ya Mungu?
Kwa sababu wana-transcendentalists walikumbatia fikira za bure na fikira za kibinafsi, hakukuwa na fikira inayowaunganisha juu ya Mungu.Kama inavyoonyeshwa na orodha ya wanafikra mashuhuri, watu tofauti walikuwa na maoni tofauti juu ya Mungu.

Njia mojawapo ambayo wana-transcendental wanakubaliana na Wakristo wa Kiprotestanti ni imani yao kwamba mwanadamu haitaji mpatanishi kuzungumza na Mungu.Tofauti moja muhimu kati ya kanisa Katoliki na makanisa ya Matengenezo ilikuwa hawakubaliani kwamba kuhani anahitajika kuombea kwa niaba ya wenye dhambi kwa msamaha wa dhambi. Walakini, harakati hii ilichukua wazo hili zaidi, na waumini wengi kwamba kanisa, wachungaji, na viongozi wengine wa dini wanaweza kuzuia, badala ya kukuza uelewa au Mungu. Wakati wanafikra wengine walijifunza Biblia peke yao, wengine waliikataa. kwa kile wangeweza kugundua katika maumbile.

Njia hii ya kufikiria inaambatana sana na Kanisa la Kiunitaria, na inachora sana.

Kwa kuwa Kanisa la Kiunitariani limepanuka kutoka kwa harakati ya Wajumbe wa Transcendentalist, ni muhimu kuelewa kile waliamini juu ya Mungu huko Amerika wakati huo. Mojawapo ya mafundisho muhimu ya Uunitariani, na washiriki wengi wa dini ya Wajumbe wa Transcendentalists, ilikuwa kwamba Mungu ni mmoja, sio Utatu. Yesu Kristo ndiye Mwokozi, lakini ameongozwa na Mungu kuliko Mwana - Mungu aliye mwili. Wazo hili linapingana na madai ya kibiblia juu ya tabia ya Mungu; "Hapo mwanzo alikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Hapo mwanzo alikuwa pamoja na Mungu. Vitu vyote viliumbwa kupitia yeye, na bila yeye hakuna kitu kilichoumbwa ambacho kilikuwa kumaliza. 4 Ndani yake uzima ulikuwa, na uzima ulikuwa nuru ya wanadamu. Nuru inaangaza gizani na giza haikuishinda ”(Yohana 1: 1-5).

Pia ni kinyume na kile Yesu Kristo alisema juu yake wakati alijipa jina "MIMI NIKO" katika Yohana 8, au wakati aliposema, "Mimi na Baba tu kitu kimoja" (Yohana 10:30). Kanisa la Unitarian linakataa madai haya kama ya mfano. Kulikuwa pia na kukataa kutokukosea kwa Biblia. Kwa sababu ya imani yao katika utabiri, Waunitariani wa wakati huo, na vile vile Wa-Transcendentalists, walikataa wazo la dhambi ya asili, licha ya rekodi katika Mwanzo 3.

Wataalam wa transcendentalists walichanganya imani hizi za umoja na falsafa ya Mashariki. Emerson aliongozwa na maandishi ya Kihindu Bhagavat Geeta. Mashairi ya Asia yamechapishwa katika majarida ya transcendentalist na machapisho kama hayo. Kutafakari na dhana kama karma zimekuwa sehemu ya harakati kwa muda. Uangalifu wa Mungu kwa maumbile uliongozwa kwa sehemu na kupendeza hii na dini ya Mashariki.

Je! Transcendentalism ni ya kibiblia?
Licha ya ushawishi wa Mashariki, Wana-Transcendentalists hawakukosea kabisa kwamba maumbile yalionyesha Mungu.Mtume Paulo aliandika: tambulika, tangu kuumbwa kwa ulimwengu, katika vitu vilivyotengenezwa. Kwa hivyo sina udhuru ”(Warumi 1:20). Sio vibaya kusema kwamba mtu anaweza kumwona Mungu katika maumbile, lakini mtu hapaswi kumwabudu, na pia haipaswi kuwa chanzo pekee cha kumjua Mungu.

Wakati wataalam wa transcendentalists waliamini kwamba wokovu kutoka kwa Yesu Kristo ni muhimu kwa wokovu, sio wote waliamini. Kwa muda, falsafa hii imeanza kukubali imani kwamba watu wazuri wanaweza kwenda Mbinguni, ikiwa wanaamini kwa dhati dini ambayo inawahimiza kuwa waadilifu. Hata hivyo, Yesu alisema: “Mimi ndimi njia, kweli na uzima. Hakuna anayekuja kwa Baba ila kupitia mimi ”(Yohana 14: 6). Njia pekee ya kuokolewa kutoka kwa dhambi na kuwa na Mungu milele Mbinguni ni kupitia Yesu Kristo.

Je! Watu ni wazuri kweli?
Moja ya imani kuu ya Transcendentalism ni katika uzuri wa asili wa mtu huyo, kwamba anaweza kushinda silika zake ndogo na kwamba ubinadamu unaweza kukamilika kwa muda. Ikiwa watu ni asili nzuri, ikiwa ubinadamu kwa pamoja unaweza kuondoa vyanzo vya uovu - iwe ukosefu wa elimu, mahitaji ya kifedha au shida zingine - watu watafanya vizuri na jamii inaweza kukamilika. Biblia haiungi mkono imani hii.

Mistari juu ya uovu asili ya mwanadamu ni pamoja na:

- Warumi 3:23 "kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu".

- Warumi 3: 10-12 "kama ilivyoandikwa:" Hakuna aliye mwadilifu, hapana, hata mmoja; hakuna anayeelewa; hakuna mtu anayemtafuta Mungu. Kila mtu amegeuka; pamoja wamekuwa bure; hakuna afanyaye mema, hata mmoja. "

- Mhubiri 7:20 "Hakika hakuna mtu mwadilifu duniani afanyaye mema, asifanye dhambi."

- Isaya 53: 6 “Sisi sote tumepotea kama kondoo; tumegeuka - kila mmoja - kwa njia yake mwenyewe; na Bwana ameweka juu yake uovu wetu sisi sote ”.

Licha ya msukumo wa kisanii wa harakati, Wale Transcendentalists hawakuelewa uovu wa moyo wa mwanadamu. Kwa kuwasilisha wanadamu kama wema asili na uovu huo unakua ndani ya moyo wa mwanadamu kwa sababu ya hali ya nyenzo na kwa hivyo inaweza kutengenezwa na wanadamu, inamfanya Mungu kuwa dira ya kuongoza ya wema badala ya chanzo cha maadili na ukombozi.

Wakati mafundisho ya kidini ya kupita kwa mipaka hayana alama ya mafundisho muhimu ya Ukristo, inahimiza watu kutumia wakati kutafakari jinsi Mungu anajidhihirisha ulimwenguni, kufurahiya maumbile, na kufuata sanaa na uzuri. Haya ni mambo mazuri na, "... chochote kilicho cha kweli, chochote kilicho bora, chochote kilicho sawa, chochote kilicho safi, chochote kinachopendeza, chochote kinachofaa - iwe kitu bora au kinachostahili kusifiwa - fikiria haya mambo ”(Wafilipi 4: 8).

Sio vibaya kufuata sanaa, kufurahia maumbile na kutafuta kumjua Mungu kwa njia tofauti. Mawazo mapya lazima yajaribiwe dhidi ya Neno la Mungu na sio kukumbatiwa kwa sababu tu ni mapya. Transcendentalism imeunda karne ya utamaduni wa Amerika na kutoa maelfu ya kazi za sanaa, lakini imejitahidi kumsaidia mwanadamu kuvuka hitaji lao la Mwokozi na mwishowe haina nafasi ya uhusiano wa kweli. na Yesu Kristo.