Unda tovuti

Tafakari leo juu ya vidonda vyovyote unavyobeba ndani

Yesu aliwaambia wanafunzi wake: "Kwenu ninyi mnaosikiliza nasema, wapendeni adui zenu, fanyeni wema kwa wale wanaowachukia, bariki wale wanaokulaani, waombee wale wanaokutenda vibaya". Luka 6: 27-28

Maneno haya ni wazi ni rahisi kusema kuliko kufanywa. Mwishowe, mtu anapokutendea kwa chuki na kukutesa, jambo la mwisho unalotaka kufanya ni kuwapenda, kuwabariki, na kuwaombea. Lakini Yesu yuko wazi kabisa kwamba hii ndio tunayoitwa kufanya.

Katikati ya mateso ya moja kwa moja au uovu unaofanywa kwetu, tunaweza kuumizwa kwa urahisi. Maumivu haya yanaweza kutupeleka kwenye hasira, hamu ya kulipiza kisasi na hata chuki. Ikiwa tunashindwa na vishawishi hivi, ghafla tunakuwa kitu chenye kutuumiza. Kwa bahati mbaya, kuchukia wale ambao wametuumiza kunafanya mambo kuwa mabaya zaidi.

Lakini itakuwa ujinga kukataa mvutano fulani wa ndani ambao sisi sote tunakabiliwa nao tunapokabiliwa na dhara ya mwingine na amri ya Yesu ya kuwapenda kwa kurudi. Ikiwa sisi ni waaminifu lazima tukubali mvutano huu wa ndani. Mvutano huja wakati tunajaribu kukubali amri ya upendo kamili licha ya hisia za uchungu na hasira tunazopata.

Jambo moja ambalo mvutano huu wa ndani unaonyesha ni kwamba Mungu anataka mengi zaidi kwetu kuliko kuishi tu maisha kulingana na hisia zetu. Kukasirika au kuumia sio jambo la kupendeza tu. Kwa kweli, inaweza kuwa sababu ya shida nyingi. Lakini sio lazima iwe hivyo. Ikiwa tunaelewa amri hii ya Yesu ya kuwapenda adui zetu, tutaanza kuelewa kuwa hii ndiyo njia ya kutoka kwa shida. Tutaanza kugundua kuwa kutoa hisia za kuumiza na kurudisha hasira kutokana na hasira au chuki kwa sababu ya chuki hufanya kidonda kiwe zaidi. Kwa upande mwingine, ikiwa tunaweza kupenda tunapotendewa vibaya, ghafla tunaona kuwa upendo katika kesi hii una nguvu kabisa. Ni upendo ambao huenda mbali zaidi ya maoni yoyote. Ni upendo wa kweli uliotakaswa na kutolewa bure kama zawadi kutoka kwa Mungu.Ni upendo kwa kiwango cha juu na ni upendo ambao hutujaza furaha ya kweli kwa wingi.

Tafakari leo juu ya vidonda vyovyote unavyobeba ndani. Jua kuwa vidonda hivi vinaweza kuwa chanzo cha utakatifu wako na furaha ikiwa utamruhusu Mungu azibadilishe na ikiwa utamruhusu Mungu ajaze moyo wako kwa upendo kwa wale wote waliokutendea vibaya.

Bwana, najua nimeitwa kupenda adui zangu. Ninajua kwamba nimeitwa kupenda wale wote ambao wamenitendea vibaya. Nisaidie kujisalimisha kwako Wewe hisia yoyote ya hasira au chuki na ubadilishe hisia hizo na hisani ya kweli. Yesu nakuamini.