Unda tovuti

Tafakari leo juu ya mtu au watu ambao unahitaji kusamehe zaidi

Bwana, ikiwa ndugu yangu ananikosea, ni lazima nimsamehe mara ngapi? Hadi mara saba? "Yesu akajibu," Nakwambia, si mara saba bali mara sabini na saba. Mathayo 18: 21-22

Swali hili, lililoulizwa na Petro kwa Yesu, liliulizwa kwa njia ambayo Petro alifikiri alikuwa mkarimu wa kutosha katika msamaha wake. Lakini kwa mshangao wake mkubwa, Yesu anaongeza ukarimu wa Petro katika msamaha kwa kiasi kikubwa.

Kwa wengi wetu, hii inasikika vizuri katika nadharia. Inatia moyo na inatia moyo kutafakari juu ya kina cha msamaha ambao tumeitwa kutoa kwa mwingine. Lakini linapokuja suala la mazoezi ya kila siku, hii inaweza kuwa ngumu zaidi kukubali.

Kwa kutuita tusamehe sio mara saba tu bali mara sabini na saba, Yesu anatuambia kwamba hakuna kikomo kwa kina na upana wa rehema na msamaha tunayopaswa kutoa kwa mwingine. Bila mipaka!

Ukweli huu wa kiroho lazima uwe zaidi ya nadharia au bora ambayo tunatamani. Lazima iwe ukweli halisi ambao tunakumbatia kwa nguvu zetu zote. Lazima tujaribu kila siku kuondoa tabia yoyote tuliyonayo, hata iwe ndogo kiasi gani, kushikilia kinyongo na kubaki na hasira. Lazima tujaribu kujikomboa kutoka kwa kila aina ya uchungu na kuruhusu rehema kuponya maumivu yote.

Tafakari leo juu ya mtu au watu ambao unahitaji kusamehe zaidi. Msamaha hauwezi kuwa na maana kwako mara moja, na unaweza kugundua kuwa hisia zako haziendani na chaguo unalojaribu kufanya. Usikate tamaa! Endelea kuchagua kusamehe, haijalishi unajisikiaje au ni ngumu vipi. Mwishowe, rehema na msamaha vitashinda kila wakati, vitakuponya na kukupa amani ya Kristo.

Bwana, nipe moyo wa rehema ya kweli na msamaha. Nisaidie niachilie uchungu na maumivu yote ninayohisi. Badala ya haya, nipe upendo wa kweli na unisaidie kutoa upendo huo kwa wengine bila kujizuia. Ninakupenda, Bwana mpendwa. Nisaidie kupenda watu wote kama unavyowapenda wao. Yesu nakuamini.