Unda tovuti

Tafakari leo juu ya mabadiliko Mungu ameyafanya katika nafsi yako

Yesu aliwachukua Petro, Yakobo na kaka yake Yohana na kuwaongoza kwenye mlima mrefu peke yao. Naye akabadilishwa mwili mbele yao, na nguo zake zikawa nyeupe, kwa kuwa hakuna mtu mzima aliyeweza kuzifanya meupe duniani. Marko 9: 2-3

Je! Unaona utukufu wa Mungu maishani mwako? Mara nyingi hii ni mapambano ya kweli. Tunaweza kufahamu kwa urahisi shida zote tunazokabili na kuzizingatia. Kama matokeo, mara nyingi ni rahisi kwetu kupoteza mtazamo wa utukufu wa Mungu katika maisha yetu. Je! Unaona utukufu wa Mungu maishani mwako?

Sikukuu tunayoadhimisha leo ni kumbukumbu ambayo Yesu alifunua utukufu wake kwa mitume watatu. Aliwapeleka kwenye mlima mrefu na akabadilishwa mwili mbele yao. Ilibadilika kuwa nyeupe na kung'aa na utukufu. Hii ilikuwa picha muhimu kwa wale ambao walikuwa na akili ya kuandaa picha halisi ya mateso na kifo ambacho Yesu alikuwa karibu kupitia.

Somo moja tunalopaswa kuchukua kutoka kwa sikukuu hii ni ukweli kwamba utukufu wa Yesu haukupotea kwenye Msalabani. Hakika, mateso yake na maumivu vilionyeshwa wakati huo, lakini haibadilishi ukweli kwamba utukufu wake ulikuwa bado halisi kama vile alivyoteseka Msalabani.

Ndivyo ilivyo katika maisha yetu. Tumebarikiwa kupita kiasi na Mungu bado anatamani kubadilisha mioyo yetu kuwa mihimili ya utukufu na neema. Wakati inafanya hivyo, lazima tujitahidi kuiona mara kwa mara. Na tunapoteseka au tunakabiliwa na Msalaba, hatupaswi kuondoa macho yetu mbali na mambo matukufu ambayo imefanya katika mioyo yetu.

Tafakari leo juu ya mabadiliko mazuri na makubwa ambayo Mungu ametoa na anaendelea kutamani kufanya katika nafsi yako. Jua kuwa Yeye anataka uangalie macho yako juu ya utukufu huu na ubaki mwenye kushukuru milele, haswa unavyobeba msalaba wowote ambao umepewa.

Bwana, na aone utukufu wako na utukufu uliopewa nafsi yangu. Macho yangu yaweze kubaki milele juu ya neema hiyo. Acha nikuone na utukufu wako haswa katika nyakati ngumu. Yesu naamini kwako.