Unda tovuti

Tafakari leo juu ya hekima ya ajabu ya Mungu wakati anafunua heri

"Heri ninyi ambao ni maskini ...
Heri ninyi ambao mna njaa sasa ...
Heri ninyi mnaolia sasa ...
Heri wewe wakati watu wanakuchukia ..
Furahini na rukeni kwa furaha siku hiyo! " (Tazama Luka 6: 20-23)

Je! Taarifa zilizo hapo juu ni typos? Je! Kweli Yesu alisema mambo haya?

Mara ya kwanza, Heri zinaweza kuonekana kuwa za kutatanisha. Na tunapojitahidi kuzipata, zinaweza kuwa ngumu sana. Kwa nini ni bahati kuwa masikini na njaa? Kwa nini wale wanaolia na kuchukia wamebarikiwa? Haya ni maswali magumu na majibu kamili.

Ukweli ni kwamba raha zote zinaisha na matokeo matukufu wakati inakubaliwa kikamilifu kulingana na mapenzi ya Mungu.Umaskini, njaa, maumivu na mateso sio baraka, zenyewe. Lakini wanapofanya hivyo, wanapeana nafasi ya baraka kutoka kwa Mungu ambayo inashinda kabisa ugumu wowote ambao changamoto ya kwanza inaleta.

Umaskini unatoa fursa ya kutafuta kwanza utajiri wa Mbinguni. Njaa humchochea mtu kutafuta chakula cha Mungu anachotunza zaidi ya kile ulimwengu unaweza kutoa. Kulia, kunasababishwa na dhambi ya mtu mwenyewe au dhambi za wengine, hutusaidia kutafuta haki, toba, ukweli, na rehema. Na mateso kwa sababu ya Kristo yanaturuhusu kutakaswa katika imani yetu na kumtumaini Mungu kwa njia ambayo inatuacha tukibarikiwa sana na kujazwa na furaha.

Mwanzoni, Heri zinaweza kuwa hazina maana kwetu. Sio kwamba zinapingana na sababu zetu za kibinadamu. Badala yake, Heri huenda zaidi ya kile kinachokuwa na maana mara moja na kuturuhusu kuishi katika kiwango kipya kabisa cha imani, matumaini na upendo. Wanatufundisha kwamba hekima ya Mungu iko mbali zaidi ya ufahamu wetu mdogo wa kibinadamu.

Tafakari leo juu ya hekima ya ajabu ya Mungu wakati anafunua haya, mafundisho mazito zaidi ya maisha ya kiroho. Angalau jaribu kutafakari juu ya ukweli kwamba hekima ya Mungu iko juu zaidi ya hekima yako mwenyewe. Ikiwa unajitahidi kuelewa jambo linaloumiza na gumu maishani mwako, jua kwamba Mungu ana jibu ikiwa unatafuta hekima yake.

Bwana, nisaidie kupata baraka katika changamoto na shida nyingi za maisha. Badala ya kuona misalaba yangu kuwa mibaya, nisaidie kuona mkono wako ukifanya kazi katika kuibadilisha na kupata utiririko mkubwa wa neema yako katika vitu vyote. Yesu nakuamini.