Unda tovuti

Tafakari leo ikiwa unajitahidi kuhukumu wale walio karibu nawe au la

"Kwa nini unatambua kibanzi kwenye jicho la ndugu yako, lakini usisikie boriti ya mbao ndani yako?" Luka 6:41

Hii ni kweli jinsi gani! Ni rahisi jinsi gani kuona kasoro ndogo za wengine na, wakati huo huo, usione kasoro zetu zilizo wazi na kubwa. Kwa sababu ndivyo ilivyo?

Kwanza kabisa, ni ngumu kuona makosa yetu kwa sababu dhambi yetu ya kiburi hutupofusha. Kiburi kinatuzuia kufikiria kwa uaminifu kuhusu sisi wenyewe. Kiburi kinakuwa kinyago tunachovaa ambacho kinaonyesha mtu wa uwongo. Kiburi ni dhambi mbaya kwa sababu inatuweka mbali na ukweli. Inatuzuia kujiona katika nuru ya ukweli na, kwa hivyo, inatuzuia kuona shina machoni petu.

Tunapojaa kiburi, jambo lingine hufanyika. Tunaanza kuzingatia kila kasoro ndogo ya wale walio karibu nasi. Inafurahisha, injili hii inazungumza juu ya tabia ya kuona "kibanzi" machoni pa ndugu yako. Inatuambia nini? Inatuambia kwamba wale ambao wamejaa kiburi hawapendi sana kushinda mtenda dhambi mkubwa. Badala yake, huwa wanatafuta wale ambao wana dhambi ndogo tu, "splinters" kama dhambi, na huwa wanajaribu kuzifanya zionekane kuwa mbaya zaidi kuliko wao. Kwa bahati mbaya, wale waliozama katika kiburi wanahisi kutishiwa zaidi na mtakatifu kuliko yule mwenye dhambi kubwa.

Tafakari leo ikiwa unajitahidi kuhukumu wale walio karibu nawe au la. Hasa tafakari ikiwa una tabia ya kuwakosoa zaidi wale ambao wanapigania utakatifu. Ikiwa una tabia ya kufanya hivyo, inaweza kufunua kuwa unapambana na kiburi zaidi ya unavyofikiria.

Bwana, ninyenyekeze na unisaidie kujikomboa kutoka kwenye kiburi chote. Na yeye pia aachilie hukumu na awaone wengine tu kwa njia Unayotaka niwaone. Yesu nakuamini.