Unda tovuti

Ibada, sala na ahadi Ijumaa ya kwanza ya mwezi: leo Novemba 6

Ahadi Kubwa ya Moyo Mtakatifu:

IJUMAA YA TISA YA KWANZA YA MWEZI

Ahadi Kuu Ni Nini?

Ni ahadi ya ajabu na ya kipekee sana ya Moyo Mtakatifu wa Yesu ambayo anatuhakikishia neema ya kifo zaidi katika neema ya Mungu, kwa hivyo wokovu wa milele.

Hapa kuna maneno sahihi ambayo Yesu alionyesha Ahadi Kuu kwa St Margaret Maria Alacoque:

"NINAKUSAIDIA, KWA KUTOKA KWA MEME MEME YA MTU WANGU, KWAMBA UPENDO WANGU WOTE UTAONYESHA FEDHA YA PENZETI YA FEDHA KWA WOTE WOTE WALIOSA HABARI KWANZA KWA MWEZI KWA MWEZI MIWILI KUFUNGUA. Hawatakufa KWA KUFUNGUA BURE, AU BADA YA KUPATA HALMASHAURI TAKATIFU, NA KWA WAKATI WENGU WANGU MTU WANGU AWEZA KUPUNGUZA ASYLUM ».

Ahadi

Je! Yesu anaahidi nini? Anaahidi mshikamano wa wakati wa mwisho wa maisha ya kidunia na hali ya neema, ambayo mtu ataokolewa milele katika Paradiso. Yesu anafafanua ahadi yake kwa maneno haya: "hawatakufa kwa ubaya wangu, wala bila kupata Sakramenti Takatifu, na katika nyakati hizo za mwisho Moyo wangu utakuwa kimbilio salama kwao".
Je! Maneno "au bila kupokea sakramenti takatifu" ni usalama dhidi ya kifo cha ghafla? Hiyo ni, ni nani aliyefanya vizuri kwenye Ijumaa tisa za kwanza atakuwa na hakika ya kufa bila kukiri kwanza, baada ya kupokea Viaticum na Upako wa Wagonjwa?
Wanatheolojia muhimu, watoa maoni ya Ahadi Kuu, jibu kwamba hii haikuahidiwa kwa hali kamili, kwani:
1) ambaye, wakati wa kufa, tayari yuko katika neema ya Mungu, kwa yeye mwenyewe haitaji sakramenti ili ajiokoe milele;
2) ambaye badala yake, katika nyakati za mwisho za maisha yake, anajikuta katika ubaya wa Mungu, ambayo ni, kwa dhambi ya kufa, kawaida, ili kujipona katika neema ya Mungu, anahitaji angalau sakramenti ya Kukiri. Lakini ikiwa hauwezekani kukiri; au ikiwa mtu atakufa ghafla, kabla ya roho kujitenga kutoka kwa mwili, Mungu anaweza kufanya upokeaji wa sakramenti hizo na sura za ndani na msukumo unaomshawishi mtu anayekufa kufanya tendo la uchungu kamili, ili kupata msamaha wa dhambi, kuwa na neema ya kutakasa na hivyo kuokolewa milele. Hii inaeleweka vizuri, katika hali za kipekee, wakati mtu anayekufa, kwa sababu za uwezo wake, hakuweza kukiri.
Badala yake, kile Moyo wa Yesu umeahidi kabisa na bila vikwazo ni kwamba hakuna hata mmoja wa wale ambao wamefanya vizuri kwenye Ijumaa ya Kwanza ya Tatu atakufa katika dhambi ya kufa, akimpa: a) ikiwa yuko sahihi, uvumilivu wa mwisho katika hali ya neema; b) ikiwa ni mwenye dhambi, msamaha wa kila dhambi ya kibinadamu kupitia Kukiri na kupitia tendo la maumivu kamili.
Hii inatosha kwa Mbingu kuwa na hakika, kwa sababu - bila ubaguzi wowote - Moyo wake unaopendwa utatumika kama kimbilio salama kwa wote katika wakati huo mbaya.
Kwa hivyo katika saa ya uchungu, katika nyakati za mwisho za maisha ya kidunia, ambayo umilele unategemea, hata mapepo yote ya kuzimu yanaweza kutokea na kujiondoa, lakini hayataweza kushinda wale ambao walifanya vizuri Ijumaa ya Kwanza iliyoombewa na Yesu, kwa sababu Moyo wake utakuwa kimbilio salama kwake. Kifo chake katika neema ya Mungu na wokovu wake wa milele itakuwa ushindi wa kufariji wa huruma isiyo na mwisho na uwepo wa upendo wa Moyo wake wa Kiungu.

Hali
Nani hufanya ahadi ana haki ya kuweka hali anayotaka. Kwa kweli, katika kutengeneza Ahadi yake Kuu, Yesu alijiridhisha na kuweka hali hii ndani yake: kufanya Ushirika mnamo Ijumaa ya kwanza ya miezi tisa mfululizo.
Kwa wale ambao wanaonekana kuwa haiwezekani kwamba kwa njia rahisi kama hiyo inawezekana kupata neema ya ajabu kama ile ya kupata furaha ya milele ya Paradiso, lazima izingatiwe kuwa Rehema isiyo na mwisho inasimama kati ya njia hii rahisi na neema ya ajabu kama hiyo. Mwenyezi Mungu wa Mungu .. Ni nani anayeweza kuweka mipaka juu ya Wema usio na mwisho na Rehema ya Moyo Mtakatifu wa Yesu na kuzuia kuingia mbinguni? Yesu ndiye Mfalme wa Mbingu na dunia, kwa hivyo ni juu yake kuanzisha hali za wanadamu kushinda Ufalme wake, Mbingu.
Hali ya Yesu ya kutimiza Ahadi Kuu inatimizwaje?
Hali hii lazima itimizwe kwa uaminifu na kwa hivyo:

1) lazima kuwe na Ushirika tisa na yeyote ambaye hajafanya yote tisa hana haki kwa Ahadi Kuu;

2) Ushirika lazima ufanywe Ijumaa ya kwanza ya mwezi, na sio siku nyingine yoyote ya juma. Hata mtu wa kukiri hakuweza kuanza siku, kwa sababu Kanisa halijampa mtu yeyote kitivo hiki. Hata wagonjwa hawawezi kugawanywa kutokana na kuona hali hii;

3) Kwa miezi tisa mfululizo bila usumbufu.

Nani baada ya kutengeneza Ushirika wa tano, sita, nane, basi angemwacha mwezi, hata bila hiari au kwa sababu alizuiliwa au kwa sababu alikuwa amesahau, kwa hili asingefanya ukosefu wowote, lakini atalazimika kuanza tena mazoezi tangu mwanzo na Ushirika tayari ukweli, ingawa takatifu na sifa, haikuweza kuhesabiwa kwa idadi hiyo.
Zoezi la Ijumaa ya Kwanza ya Tatu linaweza kuanza katika kipindi hicho cha mwaka ambacho ni vizuri zaidi, muhimu sio kuisumbua.

4) Ushirika huo tisa lazima ufanywe kwa neema ya Mungu, na dhamira ya uvumilivu katika mema na kuishi kama Mkristo mzuri.

A) Ni wazi kwamba ikiwa mtu angefanya Komunyo akijua kuwa yeye alikuwa katika dhambi ya kufa, sio tu angelinda Mbingu, lakini, akiumia vibaya huruma ya Mungu, angejifanya anastahili adhabu kubwa kwa sababu, badala ya kuheshimu Moyo wa Yesu angemkasirisha sana kwa kufanya dhambi nzito ya kujitia.
B) Yeyote aliyefanya hizi Ushirika Tisa ili baadaye aachane na maisha ya dhambi aonyeshe kwa kusudi hili potofu la kushikamana na dhambi na kwa hivyo Komunyo zake zote zinaweza kuwa za kidini na hakika haziwezi kudai kuwa zimepata Mbingu.
C) Nani badala yake alikuwa ameanza Ijumaa tisa za kwanza na maoni mazuri, lakini kwa udhaifu ulikuja katika dhambi kubwa, mradi atubu kutoka moyoni mwake, atapata neema ya utakaso na Ukiri wa sakramenti na anaendelea bila usumbufu wa Ushirika huo tisa, yeye atafikia Ahadi Kuu.

5) Katika kutengeneza Ushirika tisa mtu lazima awe na kusudi la kuzifanya kulingana na nia ya Moyo wa Yesu kupata Ahadi yake kuu, ambayo ni wokovu wa milele.

Hii ni muhimu sana kwa sababu, bila kusudi hili, lililoundwa angalau katika kuanza zoezi la Ijumaa ya Kwanza, mtu hakuweza kusema kwamba mazoezi ya kidini yalitimizwa vyema.

Je! Inapaswa kusema nini juu ya yule ambaye, baada ya kufanya vizuri Ijumaa tisa za kwanza za mwezi, na muda wa kuwa mbaya na kuishi vibaya?
Jibu linafariji sana. Yesu, katika kutengeneza Ahadi Kuu, hajabagua yeyote kati ya wale ambao wametimiza masharti ya Ijumaa ya Kwanza tisa. Kwa kweli ni lazima ikumbukwe ukweli kwamba Yesu, katika kufunua Ahadi yake kuu, hakusema kwamba ni sifa ya kawaida, lakini alitangaza wazi wazi kuwa ni ziada ya rehema ya Moyo wake, ambayo ni rehema za ajabu ambazo atakamilisha na Uwezo wa upendo wake. Sasa maneno haya yenye nguvu na madhubuti yanatufanya tuelewe vizuri na inatuhakikishia tumaini hakika kwamba Moyo wake mwenye upendo zaidi atatoa hata hawa masikini waliopotoka zawadi isiyoweza kuepukika ya wokovu wa milele. Kwamba ikiwa ikiwa kuwabadilisha ilikuwa ni lazima pia kufanya miujiza ya ajabu ya neema, Atakamilisha ziada hii ya rehema ya upendo wake mwingi, akiwapa neema ya kubadilisha kabla ya kufa, na kuwapa msamaha, atawaokoa. Kwa hivyo mtu ye yote anayefanya Ijumaa ya Kwanza vizuri hatakufa katika dhambi, lakini atakufa kwa neema ya Mungu na hakika ataokolewa.
Tabia hii ya kimungu inatuhakikishia ushindi kwa mtaji wetu mkuu: dhambi. Sio ushindi wowote tu lakini ushindi wa mwisho na wa kuamua: kuwa kwenye kitanda cha mauti. Jinsi neema kuu ya Neema isiyo na kipimo ya Mungu!

Je! Hii Ijumaa ya Kwanza ya Ijumaa haifanyi dhana, dhambi dhidi ya Roho Mtakatifu?
Swali lingekuwa la aibu ikiwa singekuwa katika njia:
1) kwa upande mmoja ahadi isiyo na masharti ya Yesu ambaye alitaka kutuchochea kuweka ujasiri wetu kwake, na kumfanya kuwa mdhamini wa wokovu wetu kwa sifa ya Moyo wake mpendwa zaidi;
2) na kwa upande mwingine mamlaka ya Kanisa ambayo inatualika kuchukua fursa hii rahisi kufikia uzima wa milele.
Kwa hivyo, hatutasita kujibu kwamba haimpendekezi kwa roho za nia nzuri, lakini huamsha tumaini lao la kufika Mbingu licha ya majonzi na udhaifu wao. Nafsi zilizo na nia njema zinajua vizuri kuwa hakuna mtu anayeweza kuokolewa bila mawasiliano ya bure ya neema ya Mungu ambaye anatushauri kwa upole na kwa nguvu kufuata sheria ya Mungu, ambayo ni, kufanya mema na kukimbia uovu, kama vile Daktari wa Kanisa S. Augustine anafundisha. : "Yeyote aliyekuumba bila wewe hatakuokoa bila wewe." Huu kabisa ni neema ambayo yule anayekaribia kufanya Ijumaa ya Kwanza ya Tisa kwa kusudi sahihi anatarajia kupata.

Huu ni mkusanyiko wa ahadi zote zilizotolewa na Yesu kwa Mtakatifu Margaret Mary, kwa niaba ya waja wa Moyo Mtakatifu.

1. Nitawapa vitisho vyote muhimu kwa hali yao.
2. Nitaleta amani kwa familia zao.
3. Nitawafariji katika shida zao zote.
4. Nitakuwa nafasi yao salama maishani na haswa katika kifo.
5. Nitaeneza baraka nyingi zaidi juu ya juhudi zao zote.
6. Wenye dhambi watapata ndani ya Moyo wangu chanzo na bahari isiyo na mwisho ya huruma.
7. Nafsi za Lukewarm zitakua ngumu.
8. Nafsi zenye bidii zitafufuliwa kwa ukamilifu.

9. Nitabariki nyumba ambazo picha ya Moyo wangu mtakatifu itafunuliwa na kuheshimiwa.
10. Nitawapa makuhani zawadi ya kusonga mioyo migumu zaidi.
11. Watu ambao wanaeneza ibada hii watakuwa na jina lao likiwa limeandikwa moyoni mwangu na kamwe halitafutwa.
12. Ninaahidi kwa ziada ya rehema ya Moyo wangu kwamba upendo wangu mwingi unaweza kutoa kwa wale wote wanaowasiliana Ijumaa ya kwanza ya mwezi kwa miezi tisa mfululizo neema ya toba ya mwisho. Hawatakufa kwa bahati mbaya yangu, wala bila kupokea sakramenti, na Moyo wangu utakuwa mahali salama katika wakati huo uliokithiri.