Unda tovuti

Sala ya shukrani kwa baraka za maisha

Je! Umewahi kuamka kila asubuhi na shida zaidi? Kama wanakusubiri ufungue macho yako, ili waweze kukuvutia kila wakati mwanzoni mwa siku yako? Shida zinaweza kutulaumu. Kuiba nguvu zetu. Lakini katika mchakato wa kushughulikia maswala mengi yanayotokea, hatuwezi kutambua athari wanayo nayo kwenye mitazamo yetu.

Kuzingatia shida za maisha kunaweza kusababisha kuchanganyikiwa, kuvunjika moyo, au hata kukata tamaa. Njia moja ya kuhakikisha kuwa shida hazizidi baraka maishani mwetu ni kutoa shukrani. Kushughulikia shida moja baada ya nyingine kunaniacha na orodha ndogo ya shukrani. Lakini sikuzote ninaweza kupata vitu vya kujaza orodha hiyo, hata wakati maisha yangu yanaonekana kuwa na shida nyingi.

“… Kushukuru katika hali zote; kwa kuwa haya ndiyo mapenzi ya Mungu katika Kristo Yesu kwa ajili yenu ”. 1 Wathesalonike 5:18 ESV

Tunajua msemo wa zamani: "Hesabu baraka zako". Ni jambo ambalo wengi wetu tulijifunza katika umri mdogo. Walakini, ni mara ngapi tunasimama na kutangaza vitu tunavyoshukuru? Hasa katika ulimwengu wa leo, kulalamika na kubishana kumekuwa njia ya maisha wapi?

 

Paulo alilipa kanisa la Thesalonike mwongozo wa kuwasaidia kuishi maisha tele na yenye matunda chini ya hali zozote walizokutana nazo. Aliwahimiza "kutoa shukrani katika hali zote…" (1 Wathesalonike 5:18 ESV) Ndio, kungekuwa na majaribu na shida, lakini Paulo alikuwa amejifunza nguvu ya shukrani. Alijua ukweli huu wa thamani. Katika nyakati mbaya za maisha, bado tunaweza kugundua amani na matumaini ya Kristo kwa kuhesabu baraka zetu.

Ni rahisi kuruhusu mawazo ya kila kitu kinachoenda vibaya kufunika mambo mengi ambayo huenda vizuri. Lakini inachukua muda tu kupata kitu tunachoshukuru, hata kidogo inaweza kuonekana. Kusimama rahisi kumshukuru Mungu kwa jambo moja katikati ya changamoto kunaweza kubadilisha mtazamo wetu kutoka kwa kuvunjika moyo na kuwa na matumaini. Wacha tuanze na sala hii ya shukrani kwa baraka za maisha.

Mpendwa Baba wa Mbinguni,

Asante kwa baraka katika maisha yangu. Nakiri kuwa sijaacha kukushukuru kwa njia nyingi ulizonibariki. Badala yake, niliacha shida zichukue mawazo yangu. Nisamehe, Bwana. Unastahili shukrani zote ambazo ninaweza kutoa na mengi zaidi.

Kila siku inaonekana kuleta shida zaidi, na kadiri ninavyozingatia zaidi ndivyo ninavyokata tamaa zaidi. Neno lako linanifundisha thamani ya shukrani. Katika Zaburi 50:23 unatangaza: "Yeye atoaye shukrani kama dhabihu yake ananitukuza mimi; kwa wale ambao kwa usahihi wanaagiza njia yao nitaonyesha wokovu wa Mungu! “Nisaidie kukumbuka ahadi hii nzuri na kufanya shukrani kuwa kipaumbele katika maisha yangu.

Kuanzia kila siku kukushukuru kwa baraka za maisha kutasasisha mtazamo wangu kuelekea shida zinazotokea. Shukrani ni silaha yenye nguvu dhidi ya kuvunjika moyo na kukata tamaa. Nitie nguvu, Bwana, kupinga vizuizi na kuzingatia kabisa wema wako. Asante kwa zawadi kubwa kuliko zote, mwanao Yesu Kristo.

Kwa jina lake, Amina