Unda tovuti

Sala ya kukumbuka msaada wa zamani wa Mungu

Ee Mungu wangu wa haki, unijibu. Ulinipa unafuu wakati nilikuwa na shida. Unifadhili na usikie maombi yangu! - Zaburi 4: 1

Kuna hali nyingi maishani mwetu ambazo zinaweza kutufanya tujisikie kuzidiwa, kutokuwa na hakika na kuogopa kabisa. Ikiwa sisi kwa makusudi tunachagua kufanya maamuzi sahihi kati ya chaguzi zote ngumu, tunaweza kupata faraja mpya katika maandiko.

Katika kila hali moja ya maisha yetu, nzuri au ngumu, tunaweza pia kumgeukia Bwana kwa maombi. Yeye yuko macho kila wakati, yuko tayari kusikia sala zetu kila wakati, na ikiwa tunaweza kumwona au la, yeye yuko kazini kila wakati katika maisha yetu.

Jambo la kushangaza juu ya kuishi maisha haya na Yesu ni kwamba kila wakati tunamwendea kwa mwongozo na hekima, Yeye hujitokeza. Tunapoendelea maishani, tukimtumaini Yeye, tunaanza kujenga hadithi ya "imani" pamoja naye. Tunaweza kujikumbusha yale ambayo tayari ameshafanya, ambayo kwa kweli huimarisha imani yetu tunapomrudia tena na tena kuomba msaada wake katika kila hatua yetu inayofuata.

kuwa kweli sq

Ninapenda kusoma hadithi za Agano la Kale ambazo Waisraeli waliunda vikumbusho vinavyoonekana vya nyakati ambazo Mungu alihama katika maisha yao.

Waisraeli waliweka mawe 12 katikati ya Mto Yordani ili kujikumbusha na vizazi vijavyo kuwa Mungu alikuwa amekuja na kuhamia kwa ajili yao (Yoshua 4: 1-11).

Ibrahimu aliita kilele cha mlima "Bwana atatoa" akimaanisha Mungu akimpa kondoo mume kama dhabihu mbadala badala ya mwanawe (Mwanzo 22).

Waisraeli walijenga sanduku kulingana na muundo wa Mungu na ndani yake kuliwekwa vidonge vya sheria alizopewa Musa na Mungu, na pia ilijumuisha fimbo ya Haruni na mtungi wa mana ambao Mungu aliwalisha watu kwa miaka mingi sana. Hii ilikuwa ishara ambayo kila mtu aliona kujikumbusha juu ya uwepo wa Mungu unaoendelea na utoaji (Kutoka 16:34, Hesabu 17:10).

Yakobo aliweka madhabahu ya mawe na kuiita Betheli, kwa sababu Mungu alikutana naye huko (Mwanzo 28: 18-22).

Sisi pia tunaweza kuweka vikumbusho vya kiroho vya safari yetu ya imani na Bwana. Hapa kuna njia rahisi ambazo tunaweza kufanya hivi: Inaweza kuwa tarehe na maandishi karibu na aya katika Biblia yetu, inaweza kuwa seti ya mawe na nyakati zilizochorwa kwenye bustani. Inaweza kuwa jalada ukutani na tarehe na matukio wakati Mungu alijitokeza, au inaweza kuwa orodha ya maombi yaliyojibiwa yaliyoandikwa nyuma ya Biblia yako.

Tunaweka vitabu vya picha vya familia zetu zinazokua, ili tuweze kukumbuka nyakati zote nzuri. Ninapoangalia vitabu vyangu vya picha vya familia, ninataka hata wakati zaidi wa familia. Ninapofikiria jinsi Mungu amewasilisha na kufanya kazi maishani mwangu, imani yangu inakua na ninaweza kupata nguvu ya kumaliza msimu wangu ujao.

Walakini inaweza kuonekana maishani mwako, wewe pia unahitaji ukumbusho wa dhahiri wa kile Mungu tayari amefanya maishani mwako. Kwa hivyo wakati nyakati zinaonekana kuwa ndefu na mapambano ni magumu, unaweza kurejea kwao na kupata nguvu kutoka kwa historia yako na Mungu ili uweze kuchukua hatua zako zifuatazo. Hakuna wakati ambapo Mungu hajawahi kuwa pamoja nawe. Tukumbuke jinsi alivyotupa afueni wakati tulikuwa na shida na kutembea na imani kwa ujasiri tukijua kwamba atasikia maombi yetu tena wakati huu.

Bwana,

Umekuwa mzuri sana kwangu zamani. Umesikia maombi yangu, umeona machozi yangu. Nilipokupigia wakati nilikuwa na shida, ulinijibu. Mara kwa mara umejidhihirisha kuwa kweli, mwenye nguvu. Bwana, leo ninakuja kwako tena. Mizigo yangu ni mizito sana na ninahitaji unisaidie kushinda shida hii mpya. Unifadhili, Bwana. Sikia maombi yangu. Tafadhali nenda katika hali zangu ngumu leo. Tafadhali songa moyoni mwangu ili niweze kukusifu wakati wa dhoruba hii.

Kwa jina lako naomba, Amina.