Unda tovuti

Maombi ya kujua kusudi la maisha yako

"Sasa Mungu wa amani aliyemrudisha Bwana wetu Yesu, mchungaji mkuu wa kondoo, kutoka kwa wafu, kwa damu ya agano la milele, akujalie mema yote ambayo unaweza kufanya kumpendeza mbele zake, kupitia Yesu. Kristo, kwake utukufu milele na milele. Amina. "- Waebrania 13: 20-21

Hatua ya kwanza katika kugundua kusudi letu ni kujisalimisha. Hiki ni kifungu kisicho na maana kinachopewa asili ya maandishi mengi ya msaada wa leo. Tunataka kufanya kitu; kufanya jambo kutokea. Lakini njia ya kiroho ni tofauti na mtazamo huu. Wataalam wa ufundi na kufundisha maisha Robert na Kim Voyle wanaandika: “Maisha yako sio kitu unachomiliki. Haukuiumba na sio wewe kuambia, ee Mungu, inapaswa kuwa nini. Walakini, unaweza kuamka na shukrani na unyenyekevu kwa maisha yako, kugundua kusudi lake na kuidhihirisha ulimwenguni ". Ili kufanya hivyo, tunahitaji kupaza sauti ya ndani na Muumba wetu.

Biblia inasema kwamba Muumba wetu alituumba kwa kusudi na nia. Ikiwa wewe ni mzazi, labda umeona ushahidi mgumu wa hii. Watoto wanaweza kuelezea mwelekeo na haiba ambazo ni za kipekee kwao badala ya kukuzwa na wewe. Tunaweza kumlea kila mmoja wa watoto wetu sawa, lakini wanaweza kuwa tofauti sana. Zaburi 139 inathibitisha hili kwa kushuhudia kwamba Muumba wetu Mungu yuko kazini kutengeneza mpango kwetu kabla ya kuzaliwa.

Mwandishi wa Kikristo Parker Palmer alitambua hii sio kama mzazi, lakini kama babu. Ameshangaa mwenendo wa kipekee wa mpwa wake tangu kuzaliwa na akaamua kuanza kuwarekodi kwa njia ya barua. Parker alikuwa amepata unyogovu katika maisha yake mwenyewe kabla ya kuungana tena na kusudi lake na hakutaka kitu kama hicho kitokee kwa mjukuu wake. Katika kitabu chake Let Your Life Speak: Listening for The Voice of Vocation, anaelezea: “Wakati mjukuu wangu anapofikia umri wa miaka XNUMX au miaka ishirini, nitahakikisha barua yangu inamfikia, na utangulizi unaofanana na huu: 'Hapa kuna mchoro wa wewe ulikuwa nani tangu siku zako za mwanzo katika ulimwengu huu. Sio picha dhahiri, ni wewe tu unaweza kuichora. Lakini ilichorwa na mtu ambaye anakupenda sana. Labda maelezo haya yatakusaidia kwanza kufanya jambo ambalo babu yako alifanya baadaye tu: kumbuka ulikuwa nani wakati wa kwanza kufika na kurudisha zawadi ya kibinafsi ya kweli.

Iwe ni ugunduzi tena au aina ya mageuzi, maisha ya kiroho huchukua muda kutambua na kujisalimisha linapokuja kuishi kusudi letu.

Wacha tuombe sasa kwa moyo wa kujisalimisha:

Bwana,

Natoa maisha yangu kwako. Ninataka kufanya kitu, kufanya kitu kutokea, yote kwa nguvu zangu, lakini najua kuwa bila wewe siwezi kufanya chochote. Najua maisha yangu sio yangu, ni juu yako ufanye kazi kupitia mimi. Bwana, ninashukuru kwa maisha haya uliyonipa. Umenibariki na zawadi na vipaji tofauti. Nisaidie kuelewa jinsi ya kukuza vitu hivi ili kuleta utukufu kwa jina lako kuu.

Amina.