Unda tovuti

Mtakatifu Elizabeth wa Hungary, Mtakatifu wa siku wa Novemba 17

Mtakatifu wa siku ya Novemba 17
(1207-17 Novemba 1231)

Hadithi ya Mtakatifu Elizabeth wa Hungary

Katika maisha yake mafupi, Elizabeth alionyesha upendo mkubwa kwa masikini na mateso hivi kwamba alikua mlezi wa misaada ya Kikatoliki na Agizo la Kifransisko la Kidunia. Binti wa Mfalme wa Hungary, Elizabeth alichagua maisha ya toba na kujinyima wakati maisha ya starehe na anasa yangekuwa ya kwake. Chaguo hili limempendeza kwa mioyo ya watu wa kawaida kote Uropa.

Katika umri wa miaka 14, Elizabeth aliolewa na Louis wa Thuringia, ambaye alimpenda sana. Alizaa watoto watatu. Chini ya uongozi wa kiroho wa ndugu wa Fransisko, aliongoza maisha ya sala, kujitolea na huduma kwa masikini na wagonjwa. Kujaribu kuwa mmoja na masikini, alivaa nguo rahisi. Kila siku alileta mkate kwa mamia ya maskini zaidi nchini ambao walifika nyumbani kwake.

Baada ya miaka sita ya ndoa, mumewe alikufa wakati wa Vita vya Msalaba na Elizabeth alihuzunika. Familia ya mumewe ilimchukulia kama kupoteza mkoba wa kifalme na kumtendea vibaya, mwishowe ikimtupa nje ya ikulu. Kurudi kwa washirika wa mumewe kutoka kwa Vita vya Msalaba kulisababisha kurudishwa kwake, kwani mtoto wake alikuwa mrithi halali wa kiti cha enzi.

Mnamo 1228 Elizabeth alijiunga na Agizo la Kifransisko la Kidunia, akitumia miaka ya mwisho ya maisha yake kuwatunza maskini katika hospitali aliyoianzisha kwa heshima ya Mtakatifu Francis wa Assisi. Afya ya Elizabeth ilizorota na alikufa kabla ya kuzaliwa kwake 24 katika 1231. Umaarufu wake mkubwa ulisababisha kutakaswa kwake miaka minne baadaye.

tafakari

Elizabeth alielewa vizuri somo ambalo Yesu alifundisha wakati alipowaosha miguu wanafunzi wake kwenye Karamu ya Mwisho: Mkristo lazima awe mtu anayetumikia mahitaji ya wanyenyekevu zaidi ya wengine, hata ikiwa anahudumu kutoka kwa nafasi ya juu. Kwa damu ya kifalme, Elizabeth angeweza kutawala raia zake. Walakini aliwatumikia kwa moyo wa kupenda hivi kwamba maisha yake mafupi yalimpa nafasi ya pekee katika mioyo ya wengi. Elizabeth pia ni mfano kwetu kwa kufuata kwake mwongozo wa mkurugenzi wa kiroho. Ukuaji katika maisha ya kiroho ni mchakato mgumu. Tunaweza kucheza kwa urahisi sana ikiwa hatuna mtu wa kutupinga.