Unda tovuti

Kujitolea kwa siku: kuanguka tena dhambini

Mtu huanguka nyuma kwa udhaifu. Maisha yetu na maungamo yetu ni kuendelea kujizuia kwa kusudi na kurudi tena. Ni fedheha iliyoje kwa kiburi chetu! Hukumu za kimungu lazima ziwe za kutuhimiza! Lakini ikiwa unajitolea sana kushinda shauku hiyo kuu, kujiweka mbali na tabia hiyo mbaya, ikiwa unajisaidia kwa maombi, kuhujumu, na Sakramenti, na hata hivyo kurudi nyuma: usijali: hii inaruhusiwa na Mungu; endelea kupigana. Mungu atakusamehe udhaifu wako.

Mtu huanguka nyuma kwa kutelekezwa. Mtu aliyelala anataka na hataki, anainua kichwa chake na kuanguka tena; ... hivi vuguvugu, wazembe. Leo inapendekeza na kusimama kidete; lakini kila wakati inagharimu sana kupigana; uharibifu, sala, kusonga mbali na hafla hiyo ni kinyume na mapenzi; ... inachukua njia kadhaa na hivi karibuni huiacha; inapendekeza kufanya vizuri kesho, wakati huu leo ​​inaanguka. Hii ni kupuuza hatia. Je! Unaamini kuwa Bwana anatoa udhuru?

Mtu huanguka nyuma kwa mapenzi yake mwenyewe. Hivi ndivyo inavyotokea kwa wale ambao wanabaki katikati ya hatari, kwa wale wanaoamini nguvu zao wenyewe, kwa wale ambao wanapenda sana kutoa shauku yao kuliko kumpendeza Mungu, kwa wale ambao hawafanyizi njia zilizopendekezwa na busara ingawa wana shida, kwa wale wanaopendekeza, lakini ana hakika kuwa hawezi kujiweka mwenyewe… Hafurahii! akichelewa sana atatambua kuwa kosa ni lake mwenyewe. Fikiria juu yake na ubadilishe maisha yako.

MAZOEZI. - Soma Pater tatu, Ave, na Gloria kwa Watakatifu wote ili kupata uvumilivu