Unda tovuti

Kujitolea kwa Mariamu wa huzuni: kujitolea kwa kila siku

Halo, Mariamu, Malkia wa huzuni, Mama wa huruma, maisha, utamu na matumaini yetu. Sikiza tena sauti ya Yesu, ambaye kutoka juu msalabani, akifa, anakuambia: "Tazama mwanao!". Geuza macho yako kwetu, ambao ni watoto wako, umefunuliwa na majaribu na jaribu, huzuni na maumivu, uchungu na kuchanganyikiwa.

Tunakuchukua pamoja nasi, Mama mzuri sana, kama John, ili uweze kuwa mwongozo mkesha na mwenye upendo wa roho zetu. Tunajiweka wakfu kwako ili utuongoze kwa Yesu Mwokozi. Tuna hakika katika upendo wako; usiangalie shida zetu, bali Damu ya Mwana wako aliyesulubiwa msalabani ambaye alitukomboa na kupata msamaha wa dhambi zetu. Tufanye watoto wanaostahili, Wakristo halisi, mashahidi wa Kristo, mitume wa upendo ulimwenguni. Tupe moyo mkubwa, tayari kutoa na kujitoa. Tufanye vyombo vya amani, maelewano, umoja na udugu.

Mama yetu ya huzuni anaangalia kwa huruma karibu na mtoto wa Mwanao, Papa: amuunge mkono, umfariji, umtunze kwa Kanisa. Linda na ulinde maaskofu, makuhani na roho zilizowekwa wakfu. Inaleta miito mpya na ya ukarimu kwa maisha ya kikuhani na kidini.

Maria, unaona familia zetu, zilizojaa shida nyingi, kunyimwa amani na utulivu. Anawafariji ndugu wanaoteseka, wagonjwa, walio mbali, waliovunjika moyo, wasio na kazi, waliokata tamaa. Wape watoto kumbusu wako wa mama, ambayo inawalinda kutokana na uovu na huwafanya wakue nguvu, wakarimu na wenye afya katika roho na mwili. Angalia vijana, weka roho zao wazi, tabasamu zao bila uovu, ujana wao umeangaziwa na shauku, shauku, hamu kubwa na mafanikio mazuri. Toa msaada wako na faraja kwa wazazi na wazee, Mary, prelude ya mbinguni na uhakika wa maisha.

Tunakuangalia Tunasikitika chini ya Msalaba, tunahisi mioyo yetu iko wazi kwa ujasiri mkubwa na tunatia ujasiri katika kuelezea tamaa zilizojificha zaidi, maombi ya kusisitiza zaidi, maombi magumu zaidi.

Hakuna mtu mwingine bora kuliko Unaweza kutuelewa, tunaamini, yuko tayari kutusaidia na hakuna mtu aliye na sala yenye nguvu zaidi yako. Kwa hivyo tusikilize wakati tunakuomba, wewe mwenye nguvu kwa neema na Mungu.Tazama mioyo yetu, imejaa majeraha; angalia mikono yetu, imejaa maombi.

Usitudharau, lakini tusaidie kuponya vidonda vingi vya moyo na kujua jinsi ya kuuliza tu kile kilicho sawa na kitakatifu. Tunakupenda na leo na siku zote sisi ni Mama yako SS. Huzuni