Unda tovuti

Kujitolea kwa furaha ya Mariamu: jinsi alizaliwa, aina ya sala

Bikira mwenyewe angemwonyesha kupenda kwake kwa kuonekana kwa Mtakatifu Arnolfo wa Cornoboult na St Thomas wa Cantorbery kufurahi katika mikataba ambayo walimkopesha kwa heshima ya furaha yake ya dunia na kuwaalika waheshimu wale wa Mbingu waliowasilisha. Mtu aliyejitolea sana na mtume wa kufurahi alikuwa St Bernardino (kama watakatifu wote wa Ufaransa) ambaye alisema kwamba sifa zote alizopokea zilitokana na ujitoaji huu.

Chaplets zinaweza kutumika katika novena katika kila karamu ya Madonna

Furaha saba za Maria SS. duniani

I. Furahi, Ee Mariamu uliyejaa maridadi, ambaye, uliyasalimiwa na Malaika, uliweka Neno la Kiungu tumboni mwako la tumbo na furaha isiyo na mwisho ya roho yako takatifu. Ave

II. Furahi, Ee Mariamu uliyejazwa na Roho Mtakatifu, na umejaa hamu ya kutakasa Utakatifu wa Mungu, ulianza safari mbaya kama hiyo, ukishinda milima mirefu ya Yudea, kumtembelea jamaa yako Elizabeti, ambaye ulijawa na sifa nzuri sana, na kwa uwepo wake, umeinuka katika roho, ulichapisha utukufu wa Mungu wako na maneno yenye nguvu

III. Furahi, Ee Mariamu kila siku bikira, ambaye bila maumivu yoyote uliyoyazaa, yaliyotangazwa na roho waliobarikiwa, wenye kuabudiwa na wachungaji na kuheshimiwa na wafalme, kwamba Masihi wa kimungu uli taka sana kwa afya ya kawaida. Ave

IV. Furahi, Ee Mariamu, ya kwamba, ukija kutoka Mashariki wale Wanaume Wenye Hekima wakiongozwa na nyota ya miujiza kumwabudu Mwana wako, uliwaona, wakisujudu miguuni pake, ukamlipa ushuru unaofaa na kumtambua kwa Mungu wa kweli, Muumbaji, Mfalme na Mwokozi wa ulimwengu . Ni furaha gani ambayo umewahi kuona, Mama aliyebarikiwa, kwa kuona hivi karibuni ukuu wake unatambua na kutangaza kubadilika kwa Mataifa baadaye! Ave

V. Furahi, Ee Mariamu, ambaye baada ya kumtafuta Mwana wako mwenye huzuni kwa siku tatu akiwa na huzuni kubwa, mwishowe ulimkuta Hekaluni kati ya madaktari wakishangazwa na hekima yake ya ajabu na urahisi alioutatua mashaka ya wazi, na akaelezea alama ngumu zaidi ya Maandiko Matakatifu. Ave

WEWE. Furahi, Ee Maria, kwamba baada ya kuzama kila Ijumaa na Jumamosi katika bahari ya mateso, ulisimamiwa kwa nguvu na kuunganishwa tena kwa shangwe sawa na sifa yako ya juu Jumapili wakati wa mapambazuko ukiona maisha yako yamefufuliwa kutoka kwa kifo kwenda kwa maisha Mwana wa Kiungu, roho ya mawazo yako, kitovu cha hisia zako, na kumwona akifuatana na Wazee watakatifu, ushindi wa kuzimu na kuzimu, kamili ya utukufu, kama ilivyokuwa siku mbili zilizopita na ujuaji wa maumivu na uzembe. Ave

VII. Furahi, Ee Mariamu, kwamba ulihitimisha maisha yako matakatifu zaidi na kifo tamu na tukufu, kwa kuwa umesababishwa tu na bidii ya upendo wako kwa Mungu; na pia furahi kuwa, mara tu unapomaliza roho, ulipigwa taji na SS. Utatu kwa Malkia wa Mbingu na Dunia, na mwili wako mwenyewe uliyodhaniwa kwa haki ya Mwana wa Kimungu, na umevikwa nguvu isiyojua mipaka. Ave, Gloria.

Furaha saba za Maria SS. angani

I. Furahi, Ee Bibi arusi wa Roho Mtakatifu, kwa kuridhika kwako sasa kufurahiya katika Paradiso, kwa sababu, kwa unyenyekevu wako na ubikira, umekuzwa juu ya kwaya za malaika. Ave

II. Furahi, Ee Mama wa Mungu wa kweli, kwa hiyo raha unayojisikia Paradiso, kwa sababu kama jua chini hapa duniani linaangazia ulimwengu wote, vivyo hivyo na utukufu wako unaipamba na kufanya Paradiso yote iangaze. Ave

III. Furahi, Ee binti wa Mungu, kwa hiyo furaha unayoifurahiya sasa katika Paradiso, kwa sababu nafasi zote za Malaika na Malaika Malaika, Enzi na Dhehebu na roho wote waliobarikiwa wanakuheshimu na kukutambua wewe kama Mama wa Muumba wao, na kwa kila wazo wao ni watiifu sana. Ave

IV. Furahi, Ewe Ancella della SS. Utatu, kwa furaha unayohisi na kufurahiya katika Paradiso, kwa sababu vitisho vyote unavyouliza kwa mtoto wako wa Kimungu hupewa mara moja, kwa kweli, kama Mtakatifu Bernard anasema, neema haipewi hapa duniani ambayo haitapita kwanza kwa watakatifu wako wengi mikono. Ave

V. Furahini, Mfalme Mkuu wa Serene, kwa sababu wewe peke yako ulistahili kukaa mkono wa kulia wa Mwana wako Mtakatifu zaidi, ambaye aketi mkono wa kulia wa Baba wa Milele. Ave

WEWE. Furahi, o Tumaini la watenda dhambi, kimbilio la walioshushwa, kwa furaha unayoifurahiya katika Paradiso, kwa sababu wale wote wanaokusifu na kukuheshimu, Baba wa milele atawalipa katika ulimwengu huu kwa neema yake takatifu zaidi, na kwa mwingine na mtakatifu zaidi utukufu. Ave

VII. Furahi, Ewe Mama, Binti na Bibi arusi ya Mungu, kwa sababu neema zote, furaha zote, furaha na neema unazopata katika Paradiso hazitapungua, badala yake zitaongezeka hadi siku ya Hukumu, na itadumu kwa karne zote za karne . Iwe hivyo. Ave, Gloria