Unda tovuti

Kujitolea kwa siku: kukataza, hatua kuelekea msamaha

Jinsi inapaswa kuwa. Pamoja na dhambi zako unamkosea Mungu ambaye ni Baba mzuri sana; kumkosea Yesu ambaye, kwa upendo wako, alimwaga Damu yake hadi tone la mwisho. Kwa hivyo unaweza kufikiria juu yake, bila kuhisi huzuni, maumivu, kujuta, bila kuchukia kosa lako, bila kupendekeza usifanye tena? Lakini Mungu ni Mzuri Zaidi, dhambi ni mbaya kabisa; maumivu yanapaswa kuwa sawa; kwa hivyo lazima iwe juu. Je! Maumivu yako ni kama hayo? Je! Inakusumbua kuliko uovu mwingine wowote?

Ishara za kukata kweli. Ishara halisi sio machozi ya Magdalene, kuzimia kwa Gonzaga: vitu vya kuhitajika lakini visivyo vya lazima. Hofu ya dhambi na hofu ya kuifanya; maumivu ya kustahili Kuzimu; wasiwasi wa siri kwa kupoteza Mungu na neema yake; ushawishi wa kuipata katika Ungamo; ari ya kutumia njia rahisi ya kuihifadhi, na ujasiri thabiti wa kushinda vizuizi vya kubaki mwaminifu: hizi ni ishara za msamaha wa kweli.

Ushirikiano ni muhimu kwa Ungamo. Ingekuwa hasira kwa Yesu kufunua dhambi kwake, bila uchungu wa kuzifanya; ni baba yupi atamsamehe mwana ambaye anajilaumu, lakini bila kujali, na bila nia ya kujirekebisha? Bila kujisumbua sio kitu, Kukiri ni kufuru. Je! Unafikiria juu yake wakati unakiri? Je! Wewe huamsha maumivu kadiri uwezavyo? Je! Haujali zaidi usahihi wa uchunguzi kuliko uwazi wa toba?

MAZOEZI. - Fanya kitendo cha kukataza; acha juu ya maneno hayo: Sitaki kujitolea zaidi baadaye.