Unda tovuti

Jinsi ya kupumzika katika Bwana wakati ulimwengu wako umegeuzwa chini

Utamaduni wetu unatokana na frenzy, mafadhaiko na ukosefu wa usingizi kama baji ya heshima. Kama habari inavyoripoti mara kwa mara, zaidi ya nusu ya Wamarekani hawatumii siku zao za likizo walizopewa na wana uwezekano wa kuchukua kazi nao wanapopumzika. Kazi inatoa utambulisho wetu kujitolea kuhakikisha hali yetu. Vichocheo kama kafeini na sukari hutoa njia ya kusonga asubuhi wakati dawa za kulala, pombe na dawa za mitishamba zinaturuhusu kufunga kwa nguvu mwili na akili zetu kupata usingizi wa kupumzika kabla ya kuanza tena kwa sababu , kama kauli mbiu inavyoendelea, "Unaweza kulala ukiwa umekufa." Lakini je! Hii ndiyo maana ya Mungu alipomuumba mwanadamu kwa mfano wake katika Bustani? Inamaanisha nini kwamba Mungu alifanya kazi kwa siku sita na kisha akapumzika siku ya saba? Katika Biblia, kupumzika ni zaidi ya kutokuwepo kwa kazi. Zilizobaki zinaonyesha ni wapi tunaweka imani yetu kwa usambazaji, kitambulisho, kusudi na umuhimu. Zilizobaki ni dansi ya kawaida kwa siku zetu na wiki yetu, na ahadi iliyo na utimilifu kamili wa siku zijazo: "Kwa hivyo, bado kuna pumziko la sabato kwa watu wa Mungu, kwa maana kila mtu aliyeingia katika pumziko la Mungu pia amepumzika. kutokana na matendo yake kama vile Mungu alifanya kutoka kwake ”(Waebrania 4: 9-10).

Inamaanisha nini kupumzika katika Bwana?
Neno lililotumiwa kwa Mungu kupumzika siku ya saba katika Mwanzo 2: 2 ni Sabato, neno lilelile ambalo litatumika baadaye kuwaita Israeli kuacha shughuli zao za kawaida. Katika akaunti ya uumbaji, Mungu ameanzisha densi inayofaa kufuatwa, katika kazi yetu na katika pumziko letu, kudumisha ufanisi na kusudi letu linaloundwa katika sura Yake. Mungu aliweka densi katika siku za uumbaji ambazo watu wa Kiyahudi wanaendelea kufuata, ambayo inaonyesha tofauti na mtazamo wa Amerika juu ya kazi. Kama kazi ya uumbaji ya Mungu ilivyoelezewa katika akaunti ya Mwanzo, mtindo wa kumaliza kila siku unasema, "Na ilikuwa jioni na ilikuwa asubuhi." Rhythm hii inabadilishwa kwa heshima na jinsi tunavyoona siku yetu.

Kuanzia mizizi yetu ya kilimo hadi mali isiyohamishika ya viwanda na sasa hadi teknolojia ya kisasa, siku huanza alfajiri. Tunaanza siku zetu asubuhi na kumaliza siku zetu usiku, kutumia nguvu wakati wa mchana kuanguka wakati kazi imekamilika. Kwa hivyo ni nini maana ya kufanya mazoezi ya siku yako kwa kurudi nyuma? Katika jamii ya kilimo, kama ilivyo kwa Mwanzo na katika historia nyingi za wanadamu, jioni ilimaanisha kupumzika na kulala kwa sababu ilikuwa giza na haukuweza kufanya kazi usiku. Agizo la Mungu la uumbaji linapendekeza kuanza siku yetu katika kupumzika, kujaza ndoo zetu kwa maandalizi ya kumwaga kazi siku inayofuata. Kuweka jioni kwanza, Mungu aliweka umuhimu wa kutanguliza kupumzika kwa mwili kama sharti la kufanya kazi kwa ufanisi. Pamoja na kuingizwa kwa Sabato, hata hivyo, Mungu pia ameweka kipaumbele katika utambulisho wetu na thamani (Mwanzo 1:28).

Kuamuru, kupanga, kutaja na kutawaza uumbaji mzuri wa Mungu huanzisha jukumu la mwanadamu kama mwakilishi wa Mungu ndani ya uumbaji wake, akiitawala dunia. Kazi, ingawa ni nzuri, lazima iwekwe kwa usawa na mapumziko ili harakati zetu za uzalishaji zisije kuwakilisha ukamilifu wa kusudi le utambulisho wetu. Mungu hakupumzika siku ya saba kwa sababu siku sita za uumbaji zilimchosha. Mungu alipumzika kuanzisha kielelezo cha kufuata ili kufurahiya uzuri wa kiumbe wetu bila hitaji la uzalishaji. Siku moja katika saba kujitolea kupumzika na kutafakari juu ya kazi ambayo tumekamilisha inahitaji sisi kutambua utegemezi wetu kwa Mungu kwa utoaji Wake na uhuru wa kupata kitambulisho chetu katika kazi yetu. Katika kuanzisha Sabato kama amri ya nne katika Kutoka 20, Mungu pia anaonyesha tofauti kwa Waisraeli katika jukumu lao kama watumwa huko Misri ambapo kazi iliwekwa kama ugumu katika kuonyesha upendo wake na uangalifu kama watu wake.

Hatuwezi kufanya kila kitu. Hatuwezi kuimaliza yote, hata masaa 24 kwa siku na siku saba kwa wiki. Lazima tuachane na majaribio yetu ya kupata kitambulisho kupitia kazi yetu na kupumzika katika kitambulisho ambacho Mungu hutoa kama kupendwa na Yeye na huru kupumzika katika riziki na utunzaji wake. Hamu hii ya uhuru kupitia ufafanuzi wa kibinafsi hufanya msingi wa Kuanguka na inaendelea kutesa utendaji wetu kuhusiana na Mungu na wengine leo. Jaribu la nyoka kwa Hawa lilifunua changamoto ya ulevi kwa kuzingatia kama tunapumzika katika hekima ya Mungu au ikiwa tunataka kufanana na Mungu na kujichagulia mema na mabaya (Mwanzo 3: 5). Katika kuchagua kula tunda, Adamu na Hawa wamechagua uhuru badala ya kumtegemea Mungu, na tunaendelea kupambana na chaguo hili kila siku. Wito wa Mungu kupumzika, iwe kwa utaratibu wa siku zetu au mwendo wa wiki yetu, inategemea ikiwa tunaweza kumtegemea Mungu kututunza tunapoacha kufanya kazi. Mada hii ya kivutio kati ya kumtegemea Mungu na kujitegemea kutoka kwa Mungu na yale mengine ambayo Yeye hutoa ni njia muhimu inayoendesha injili katika Maandiko yote. Mapumziko ya Sabato yanahitaji kukubali kwetu kwamba Mungu anasimamia na sisi hatuko na utunzaji wetu wa mapumziko ya sabato huwa kielelezo na kusherehekea mpangilio huu na sio tu kukomesha kazi.

Mabadiliko haya katika uelewa wa kupumzika kama kumtegemea Mungu na kuzingatia utoaji wake, upendo na utunzaji wake kinyume na azma yetu ya uhuru, utambulisho na kusudi kupitia kazi ina athari muhimu ya mwili, kama tulivyoona, lakini ina athari za kimsingi za kiroho pia. . Makosa ya Sheria ni wazo kwamba kwa kufanya kazi kwa bidii na bidii ya kibinafsi ninaweza kushika Sheria na kupata wokovu wangu, lakini kama Paulo anaelezea katika Warumi 3: 19-20, haiwezekani kushika Sheria. Kusudi la Sheria haikuwa kutoa njia ya wokovu, lakini ili "ulimwengu wote uwajibike mbele za Mungu. Kwa matendo ya sheria hakuna mwanadamu atakayehesabiwa haki mbele zake, kwa maana kupitia kwa sheria huja maarifa ya dhambi "(Ebr 3: 19-20). Kazi zetu haziwezi kutuokoa (Waefeso 2: 8-9). Ingawa tunafikiria tunaweza kuwa huru na huru kutoka kwa Mungu, sisi ni addicted na watumwa wa dhambi (Warumi 6:16). Uhuru ni udanganyifu, lakini kumtegemea Mungu hutafsiri maisha na uhuru kupitia haki (Warumi 6: 18-19). Kupumzika kwa Bwana kunamaanisha kuweka imani yako na kitambulisho chako katika utoaji wake, kimwili na milele (Waefeso 2: 8).

Jinsi ya kupumzika katika Bwana wakati ulimwengu wako umegeuzwa chini
Kupumzika katika Bwana kunamaanisha kutegemea kabisa ujaaliwa na mpango Wake hata kama ulimwengu unazunguka karibu nasi katika machafuko ya kila wakati. Katika Marko 4, wanafunzi walimfuata Yesu na kumsikiliza alipofundisha umati mkubwa juu ya imani na kumtegemea Mungu kwa kutumia mifano. Yesu alitumia mfano wa mpanzi kuelezea jinsi usumbufu, woga, mateso, wasiwasi, au hata Shetani anaweza kukatiza mchakato wa imani na kukubali injili maishani mwetu. Kuanzia wakati huu wa mafundisho, Yesu anaenda na wanafunzi kwenye maombi kwa kulala katika mashua yao wakati wa dhoruba kali. Wanafunzi, ambao wengi wao walikuwa wavuvi wenye ujuzi, waliogopa na wakamwamsha Yesu wakisema, "Bwana, hujali kwamba tunakufa?" (Marko 4:38). Yesu anajibu kwa kukemea upepo na mawimbi ili bahari itulie, akiwauliza wanafunzi: “Kwa nini mnaogopa? Bado hauna imani? "(Marko 4:40). Ni rahisi kuhisi kama wanafunzi wa Bahari ya Galilaya katika machafuko na dhoruba ya ulimwengu unaotuzunguka. Tunaweza kujua majibu sahihi na kutambua kuwa Yesu yuko pamoja nasi katika dhoruba, lakini tunaogopa kuwa hajali. Tunafikiria kwamba ikiwa Mungu anatujali kweli, angezuia dhoruba tunazopata na kuiweka dunia utulivu na utulivu. Wito wa kupumzika sio tu wito wa kumtumainia Mungu wakati inafaa, lakini kutambua utegemezi wetu kamili kwake wakati wote na kwamba anasimamia kila wakati. Ni wakati wa dhoruba ndipo tunakumbushwa udhaifu wetu na ulevi na kupitia utoaji wake Mungu huonyesha upendo wake. Kupumzika kwa Bwana kunamaanisha kuacha majaribio yetu ya uhuru, ambayo ni bure hata hivyo, na kuamini kwamba Mungu anatupenda na anajua ni nini kinachofaa kwetu.

Kwa nini kupumzika ni muhimu kwa Wakristo?
Mungu aliweka mfano wa usiku na mchana na mahadhi ya kazi na kupumzika kabla ya anguko, akiunda muundo wa maisha na mpangilio ambao kazi hutoa kusudi katika mazoezi lakini maana kupitia uhusiano. Baada ya anguko, hitaji letu la muundo huu ni kubwa zaidi kwani tunatafuta kupata kusudi letu kupitia kazi yetu na katika uhuru wetu kutoka kwa uhusiano na Mungu.Lakini zaidi ya utambuzi huu wa utendaji uko kwenye muundo wa milele ambao tunatamani urejesho na ukombozi wa miili yetu "kufunguliwa kutoka utumwa wa ufisadi na kupata uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu" (Warumi 8:21). Mifumo hii midogo ya kupumzika (Sabato) inatoa nafasi ambayo tuko huru kutafakari juu ya zawadi ya Mungu ya maisha, kusudi na wokovu.Jaribio letu la utambulisho kupitia kazi ni picha tu ya jaribio letu la utambulisho na wokovu kama huru kutoka kwa Mungu. Hatuwezi kupata wokovu wetu, lakini ni kwa neema kwamba tumeokolewa, sio na sisi wenyewe, lakini kama zawadi kutoka kwa Mungu (Waefeso 2: 8-9). Tunapumzika katika neema ya Mungu kwa sababu kazi ya wokovu wetu ilifanywa msalabani (Waefeso 2: 13-16). Wakati Yesu alisema, "Imekamilika" (Yohana 19:30), Yeye ndiye aliyetoa neno la mwisho juu ya kazi ya ukombozi. Siku ya saba ya uumbaji inatukumbusha uhusiano mzuri na Mungu, tukipumzika kwa kuonyesha kazi Yake kwetu. Ufufuo wa Kristo ulianzisha utaratibu mpya wa uumbaji, ukibadilisha mwelekeo kutoka mwisho wa uumbaji na pumziko la Sabato hadi ufufuo na kuzaliwa upya siku ya kwanza ya juma. Kutoka kwa uumbaji huu mpya tunangojea Jumamosi ijayo, pumziko la mwisho ambalo uwakilishi wetu kama wachukuaji wa picha wa Mungu duniani umerejeshwa na mbingu mpya na dunia mpya (Waebrania 4: 9-11; Ufunuo 21: 1-3) .

Jaribu letu leo ​​ni jaribu lile lile lililotolewa kwa Adamu na Hawa katika Bustani, tutategemea ugavi wa Mungu na kututunza, tukimtegemea Yeye, au kujaribu kudhibiti maisha yetu na uhuru wa bure, tukipata maana kupitia frenzy yetu. na uchovu? Mazoezi ya kupumzika yanaweza kuonekana kama anasa isiyoonekana katika ulimwengu wetu wa machafuko, lakini utayari wetu wa kuachia udhibiti wa muundo wa siku na mwendo wa wiki kwa Muumba mwenye upendo huonyesha utegemezi wetu kwa Mungu kwa vitu vyote, vya muda na vya milele. Tunaweza kutambua hitaji letu la Yesu kwa ajili ya wokovu wa milele, lakini hadi tuachane na udhibiti wa kitambulisho chetu na mazoea katika mazoezi yetu ya kidunia, basi hatupumziki kweli na kumtumaini Yeye. Tunaweza kupumzika katika Bwana wakati ulimwengu umeanguka chini kwa sababu anatupenda na kwa sababu tunaweza kumtegemea. Je! Hukujua? Hamkusikia? Milele ni Mungu wa milele, Muumba wa miisho ya dunia. Haifeli au haichoki; ufahamu wake hauelezeki. Huwapa nguvu wanyonge, na huongeza nguvu kwa wale wasio na nguvu "(Isaya 40: 28-29).