Unda tovuti

Injili ya leo 8 Septemba 2020 na maneno ya Baba Mtakatifu Francisko

SOMO LA SIKU
Kutoka kwa kitabu cha nabii Mika
Mimi 5,1-4a

Na wewe, Bethlehemu wa Efrata,
ndogo sana kuwa kati ya vijiji vya Yuda,
itatoka kwako kwa ajili yangu
yule atakayekuwa mtawala katika Israeli;
asili yake ni kutoka zamani,
kutoka siku za mbali zaidi.

Kwa hivyo Mungu atawaweka katika nguvu za wengine
mpaka yule atakayejifungua atazaa;
na ndugu zako waliosalia watarejea kwa wana wa Israeli.
Atasimama na kulisha kwa nguvu za Bwana,
kwa utukufu wa jina la Bwana, Mungu wake.
Wataishi salama, kwa sababu basi atakuwa mzuri
hata miisho ya dunia.
Yeye mwenyewe atakuwa amani!

INJILI YA SIKU
Kutoka Injili kulingana na Mathayo
Mt 1,1: 16.18-23-XNUMX

Nasaba ya Yesu Kristo mwana wa Daudi, mwana wa Abrahamu.

Ibrahimu alimzaa Isaka, Isaka alimzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake, Yuda akamzaa Fares na Zara kutoka Tamari, Fares akamzaa Esromu, Esroni baba ya Aramu, Aramu akamzaa Aminadabu, Aminadabu akamzaa Naasoni, Naasoni akamzaa Salmoni, Salmoni baba ya Boazi wa Racab, Boozi. akamzaa Obedi kutoka kwa Ruthu, Obedi akamzaa Yese, Yese akamzaa mfalme Daudi.

Daudi alimzaa Sulemani kutoka kwa mke wa Uria, Sulemani akamzaa Rehoboamu, Rehoboamu akamzaa Abia, Abiaa akamzaa Asafu, Asafu akamzaa Yehoshafati, Yehoshafati akamzaa Yoramu, Yoramu akamzaa Ozia, Ozia akamzaa Yotamu, Yothamu akamzaa Hezekia Ahazi, Ahazia akamzaa. Alikuwa baba ya Manase, Manase akamzaa Amosi, Amosi akamzaa Yosia, Yosia baba ya Yekonia na ndugu zake, wakati wa uhamisho wa Babeli.

Baada ya kuhamishwa kwenda Babeli, Ieconia ilizaa Salatieli, Salatieli akamzaa Zerobabeli, Zerobabeli akamzaa Abdi, Abdi akamzaa Eliakimu, Eliachimu akamzaa Azori, Azori akamzaa Sadoki, Sadoki akamzaa Akimu, Akimu akamzaa Eliadi, Eliida akamzaa Eliadi, Eleazari akazaliwa. Yakobo alimzaa Yusufu, mume wa Mariamu, ambaye Yesu alizaliwa kwa jina lake Kristo.

Hivi ndivyo Yesu Kristo alizaliwa: mama yake Mariamu, akiwa ameposwa na Yusufu, kabla ya kwenda kuishi pamoja alionekana kuwa mjamzito kwa kazi ya Roho Mtakatifu. Mumewe Joseph, kwa kuwa alikuwa mtu mwadilifu na hakutaka kumshtaki hadharani, aliamua kumtaliki kwa siri.

Alipokuwa akifikiria hayo, tazama, malaika wa Bwana akamtokea katika ndoto, akamwambia, Yusufu, mwana wa Daudi, usiogope kumchukua Mariamu bi harusi yako. Kwa kweli mtoto aliyezalishwa ndani yake anatoka kwa Roho Mtakatifu; atazaa mtoto wa kiume na utamwita jina lake Yesu, kwani ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao ”.

Yote haya yalifanyika ili yale yaliyosemwa na Bwana kupitia nabii yatimie: "Tazama, bikira atachukua mimba na kuzaa mtoto wa kiume; atapewa jina la Emmanuel", ambayo inamaanisha Mungu pamoja nasi.

MANENO YA BABA MTAKATIFU
Ni Mungu ambaye "hushuka", ni Bwana anayejifunua, ni Mungu anayeokoa. Na Emmanuel, Mungu-pamoja nasi, anatimiza ahadi ya kuheshimiana kati ya Bwana na ubinadamu, kwa ishara ya upendo wa mwili na wa rehema ambao hutoa uhai kwa wingi. (Homily katika sherehe ya Ekaristi kwenye hafla ya kumbukumbu ya ziara ya Lampedusa, 8 Julai 2019)