Unda tovuti

Injili ya leo Novemba 7, 2020 na maneno ya Baba Mtakatifu Francisko

SOMO LA SIKU
Kutoka kwa barua ya mtume Paulo mtume kwa Wafilipino
Phil 4,10-19

Ndugu, nilifurahi sana katika Bwana kwa sababu mwishowe mmefanikisha kunijali kwangu: mlikuwa nayo hata hapo awali, lakini hamkupata nafasi. Sisemi haya kwa sababu ya hitaji, kwa sababu nimejifunza kujitosheleza kila wakati. Najua kuishi katika umasikini kama ninavyojua kuishi kwa wingi; Nimefundishwa kwa kila kitu na kwa kila kitu, ili shibe na njaa, wingi na umasikini. Ninaweza kufanya kila kitu katika yeye anayenipa nguvu. Ulifanya vizuri, hata hivyo, kushiriki katika dhiki zangu. Unajua pia, Philippési, kwamba mwanzoni mwa kuhubiri Injili, nilipoondoka Makedonia, hakuna Kanisa lililonifungulia kutoa na kuzingatia, ikiwa sio wewe peke yako; na huko Thesaloniki pia ulinitumia vitu muhimu mara mbili. Walakini, sio zawadi yako ambayo ninatafuta, bali matunda ambayo huenda kwa wingi kwa sababu yako. Nina muhimu na pia ya ziada; Nimejazwa na zawadi zako ambazo nimepokea kutoka kwa Epafrodito, ambayo ni manukato mazuri, dhabihu inayompendeza Mungu, na Mungu wangu atakidhi mahitaji yako yote kulingana na utajiri wake kwa utukufu, katika Kristo Yesu.

INJILI YA SIKU
Kutoka kwa Injili kulingana na Luka
Lk 16,9-15

Wakati huo, Yesu aliwaambia wanafunzi wake: «Fanyeni urafiki na mali isiyo ya kweli, ili, wakati hii inapokosekana, wakupokee kwenye makao ya milele.
Yeyote aliye mwaminifu katika mambo madogo pia ni mwaminifu katika mambo muhimu; na yeyote ambaye si mwaminifu katika mambo madogo pia ni mwaminifu katika mambo muhimu. Kwa hivyo ikiwa haujakuwa mwaminifu katika mali isiyo ya kweli, ni nani atakayekukabidhi halisi? Na ikiwa hukuwa mwaminifu katika utajiri wa wengine, ni nani atakupa yako?
Hakuna mtumwa anayeweza kutumikia mabwana wawili, kwa sababu ama atamchukia mmoja na kumpenda yule mwingine, au ataambatana na mmoja na kumdharau yule mwingine. Huwezi kumtumikia Mungu na utajiri ».
Mafarisayo, walioshikamana na pesa, walisikiliza mambo haya yote na kumdhihaki.
Akawaambia: "Ninyi ni wale mnaojiona kuwa wenye haki mbele za watu, lakini Mungu anajua mioyo yenu. Kilichoinuliwa kati ya wanadamu ni chukizo mbele za Mungu."

MANENO YA BABA MTAKATIFU
Kwa mafundisho haya, Yesu anatuhimiza leo kufanya uchaguzi wazi kati yake na roho ya ulimwengu, kati ya mantiki ya rushwa, uonevu na uchoyo na ile ya haki, upole na kushiriki. Mtu anaishi na ufisadi kama na dawa za kulevya: wanafikiri wanaweza kuitumia na kuacha wakati wanapotaka. Tunaanza hivi karibuni: ncha hapa, hongo huko ... Na kati ya hii na ile polepole hupoteza uhuru wa mtu. (Papa Francis, Angelus wa 18 Septemba 2016)