Unda tovuti

Injili ya leo Novemba 6, 2020 na maneno ya Baba Mtakatifu Francisko

SOMO LA SIKU
Kutoka kwa barua ya mtume Paulo mtume kwa Wafilipino
Phil 3,17 - 4,1

Ndugu, kuwa waigaji wangu pamoja na kuona wale ambao wanafanya kulingana na mfano ulio nao kwetu. Kwa sababu wengi - tayari nimekuambia mara kadhaa na sasa, na machozi machoni mwao, narudia - kuishi kama maadui wa msalaba wa Kristo. Hatima yao ya mwisho itakuwa uharibifu, tumbo ni mungu wao. Wanajisifu juu ya kile wanapaswa kuwa na aibu na kufikiria tu juu ya mambo ya dunia. Uraia wetu uko mbinguni na kutoka hapo tunamngojea Bwana Yesu Kristo kama mwokozi, ambaye atabadilisha mwili wetu wenye huzuni kuufananisha na mwili wake mtukufu, kwa nguvu aliyonayo ya kuweka vitu vyote chini yake.
Kwa hivyo, ndugu zangu wapendwa na wanaotamani sana, furaha yangu na taji yangu, dumu kwa njia hii katika Bwana, wapendwa!

INJILI YA SIKU
Kutoka kwa Injili kulingana na Luka
Lk 16,1-8

Wakati huo, Yesu aliwaambia wanafunzi wake: “Mtu mmoja tajiri alikuwa na msimamizi, naye alishtakiwa mbele yake kwa kufuja mali zake. Alimwita na kusema, "Ninasikia nini juu yako? Jihadharini na utawala wako, kwa sababu hautaweza kusimamia tena ”.
Msimamizi akajiambia, "Nitafanya nini sasa bwana wangu atakaponinyang'anya usimamizi wangu? Jembe, sina nguvu; omba, nina aibu. Najua nitakachofanya ili, wakati nitakapoondolewa kwenye utawala, kuna mtu wa kunikaribisha nyumbani kwake ”.
Moja kwa moja aliwaita wadeni wa bwana wake na akamwambia yule wa kwanza: "Unadaiwa nini na bwana wangu?". Akajibu: "Mapipa mia moja ya mafuta". Akamwambia, "Chukua risiti yako, kaa chini mara moja uandike hamsini."
Kisha akamwuliza mwingine, "Unadaiwa kiasi gani?". Akajibu: Vipimo mia vya nafaka. Akamwambia, Chukua risiti yako andika themanini.
Bwana alimsifu msimamizi asiye mwaminifu, kwa kutenda kwa ujanja.
Watoto wa ulimwengu huu, kwa kweli, kwa wenzao ni wajanja kuliko watoto wa nuru ».

MANENO YA BABA MTAKATIFU
Tumeitwa kujibu ujanja huu wa kidunia na ujanja wa Kikristo, ambayo ni zawadi ya Roho Mtakatifu. Ni swali la kuhama mbali na roho na maadili ya ulimwengu, ambayo shetani hupenda sana, ili kuishi kulingana na Injili. Na ulimwengu, unajidhihirishaje? Ulimwengu unajidhihirisha na mitazamo ya ufisadi, udanganyifu, uonevu, na hufanya njia mbaya zaidi, njia ya dhambi, kwa sababu moja inakuongoza kwa nyingine! Ni kama mnyororo, ingawa - ni kweli - ndiyo njia rahisi zaidi ya kwenda, kwa ujumla. Badala yake roho ya injili inahitaji maisha mazito - mazito lakini yenye furaha, iliyojaa furaha! -, kubwa na ya kudai, kulingana na uaminifu, haki, heshima kwa wengine na hadhi yao, hali ya wajibu. Na huu ni ujanja wa Kikristo! (Papa Francis, Angelus wa 18 Desemba 2016