Unda tovuti

Injili ya leo Novemba 23, 2020 na maneno ya Baba Mtakatifu Francisko

SOMO LA SIKU
Kutoka kwa kitabu cha Apocalypse cha Mtakatifu Yohane mtume
Ap 14,1-3.4b-5

Mimi, Yohana, nikaona: Huyu ndiye Mwana-Kondoo amesimama juu ya Mlima Sayuni, na pamoja naye watu mia na arobaini na nne elfu, ambao wameitwa jina lake na jina la Baba yake limeandikwa juu ya paji za uso wao.

Nikasikia sauti ikishuka kutoka mbinguni, kama sauti ya maji mengi, na kama sauti ya ngurumo kuu. Sauti niliyosikia ilikuwa kama ya wachezaji wa zither wanaoandamana nao katika kuimba na vinubi vyao. Wanaimba kama wimbo mpya mbele ya kiti cha enzi na mbele ya viumbe hai vinne na wazee. Na hakuna aliyeweza kuelewa wimbo huo ila wale mia na arobaini na nne elfu, waliokombolewa duniani.
Hao ndio wanaomfuata Mwanakondoo kila aendako. Hawa wamekombolewa kati ya wanadamu kama matunda ya kwanza kwa Mungu na kwa Mwanakondoo. Hakuna uongo uliopatikana katika vinywa vyao: hawana doa.

INJILI YA SIKU
Kutoka kwa Injili kulingana na Luka
Lk 21,1-4

Wakati huo, Yesu aliangalia juu na kuona matajiri wakitupa sadaka zao kwenye hazina ya hekalu.
Alimwona pia mjane masikini, ambaye alitupa sarafu mbili ndogo ndani, na akasema: «Kweli nakwambia: mjane huyu, maskini sana, ametupa zaidi ya mtu yeyote. Wote, kwa kweli, wametupa mbali sehemu ya ziada yao kama toleo. Badala yake, kwa shida yake, alitupa kila kitu alichokuwa nacho kuishi ».

MANENO YA BABA MTAKATIFU
Yesu anamtazama mwanamke huyo kwa uangalifu na anaonyesha uangalifu wa wanafunzi kwa utofauti kabisa wa eneo hilo. Matajiri walitoa, kwa busara kubwa, kile ambacho kilikuwa kibaya zaidi kwao, wakati mjane, kwa busara na unyenyekevu, alitoa "vyote alivyonavyo kuishi" (mstari 44); kwa hili - anasema Yesu - alitoa zaidi ya yote. Kumpenda Mungu "kwa moyo wako wote" kunamaanisha kumtegemea yeye, kwa uweza wake, na kumtumikia katika ndugu masikini zaidi bila kutarajia malipo yoyote. Tunakabiliwa na mahitaji ya wengine, tunaitwa kujinyima kitu cha lazima, sio tu ya kupita kiasi; tumeitwa kutoa talanta zetu mara moja na bila akiba, sio baada ya kuzitumia kwa malengo yetu ya kibinafsi au ya kikundi. (Angelus, Novemba 8, 2015