Unda tovuti

Injili ya leo Novemba 21, 2020 na maneno ya Baba Mtakatifu Francisko

SOMO LA SIKU
Kutoka kwa kitabu cha nabii Zaccharia
Zc 2,14: 17-XNUMX

Furahi, furahi, binti Sayuni,
kwa maana, tazama, nakuja kukaa kati yenu.
Maandiko ya Bwana.

Mataifa mengi yataambatana na Bwana siku hiyo
nao watakuwa watu wake,
naye atakaa katikati yako
nanyi mtajua ya kuwa Bwana wa majeshi
amenituma kwako.

Bwana atamchukua Yuda
kama urithi katika nchi takatifu
naye atachagua Yerusalemu tena.

Nyamazisha kila mtu aliyekufa mbele za Bwana,
kwani ameamka kutoka kwenye makao yake matakatifu.

INJILI YA SIKU
Kutoka Injili kulingana na Mathayo
Mt 12,46-50

Wakati huo, Yesu alipokuwa bado anazungumza na umati wa watu, tazama, mama yake na ndugu zake walikuwa wamesimama nje na kujaribu kusema naye.
Mtu mmoja akamwambia, "Tazama, mama yako na ndugu zako wamesimama nje na wanajaribu kuongea nawe."
Akawajibu wale waliosema naye, akasema, Mama yangu ni nani, na ndugu zangu ni akina nani? Kisha, akanyoosha mkono wake kwa wanafunzi wake, akasema: «Hawa ndio mama yangu na ndugu zangu! Kwa sababu kila mtu afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni, huyo ndiye ndugu, dada na mama kwangu.

MANENO YA BABA MTAKATIFU
Lakini Yesu aliendelea kuongea na watu na aliwapenda watu na aliupenda umati, hadi anasema "hawa wanaonifuata, umati huo mkubwa, ni mama yangu na kaka zangu, ndio hawa". Na anaelezea: 'wale wanaolisikia Neno la Mungu wanafanya kwa vitendo'. Haya ndiyo masharti mawili ya kumfuata Yesu: kusikiliza Neno la Mungu na kulitenda. Haya ndiyo maisha ya Kikristo, hakuna zaidi. Rahisi, rahisi. Labda tumeifanya iwe ngumu, na maelezo mengi ambayo hakuna anayeelewa, lakini maisha ya Kikristo ni kama hii: kusikiliza Neno la Mungu na kulitenda ”. (Santa Marta 23 Septemba 2014)