Unda tovuti

Injili ya leo Novemba 2, 2020 na maneno ya Baba Mtakatifu Francisko

SOMO LA SIKU
Kusoma Kwanza

Kutoka kwa kitabu cha Ayubu
Ayubu 19,1.23-27a

Kwa kujibu Ayubu alianza kusema: «Lo, ikiwa maneno yangu yangeandikwa, ikiwa yangewekwa kwenye kitabu, yangechapwa na kalamu ya chuma na risasi, yangechorwa kwenye mwamba milele! Najua kwamba mkombozi wangu yu hai na kwamba, mwishowe, atainuka juu ya vumbi! Baada ya ngozi yangu hii kung'olewa, bila mwili wangu, nitamwona Mungu. Nitamwona, mwenyewe, macho yangu yatamtafakari yeye na sio mwingine ».

Usomaji wa pili

Kutoka kwa barua ya mtume Paulo mtume kwa Warumi
Rum 5,5-11

Ndugu, matumaini hayakatishi tamaa, kwa sababu upendo wa Mungu umemwagwa ndani ya mioyo yetu kupitia Roho Mtakatifu ambaye tumepewa sisi. Kwa kweli, wakati tulikuwa bado dhaifu, kwa wakati uliowekwa Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Sasa, ni vigumu mtu yeyote yuko tayari kufa kwa ajili ya mwadilifu; labda mtu atathubutu kufia mtu mwema. Lakini Mungu anaonyesha upendo wake kwetu kwa ukweli kwamba wakati tulikuwa bado wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Fortiori sasa, aliyehesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa kutoka kwa hasira kupitia yeye. Kwa maana ikiwa, tulipokuwa adui, tulipatanishwa na Mungu kwa kifo cha Mwanawe, zaidi sana, kwa kuwa tumepatanishwa, tutaokolewa kwa maisha yake.
Sio hivyo tu, bali pia tunajisifu kwa Mungu, kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa sasa tumepokea upatanisho.
INJILI YA SIKU
Kutoka kwa Injili kulingana na Yohana
Yohana 6,37: 40-XNUMX

Wakati huo, Yesu aliwaambia umati: "Wote ambao Baba ananipa watakuja kwangu: yeye anayekuja kwangu, sitamtupa nje, kwa sababu nilishuka kutoka mbinguni sio kufanya mapenzi yangu, lakini mapenzi ya yeye aliyenituma. Na haya ndiyo mapenzi ya yeye aliyenituma: kwamba nisipoteze chochote kile alichonipa, bali niwe namfufua siku ya mwisho. Haya ndiyo mapenzi ya Baba yangu: kwamba kila amwonaye Mwana na kumwamini apate uzima wa milele; nami nitamfufua siku ya mwisho ».

MANENO YA BABA MTAKATIFU
Wakati mwingine mtu husikia pingamizi hili kuhusu Misa Takatifu: "Lakini Misa ni ya nini? Ninaenda kanisani ninapojisikia, au tuseme ninaomba kwa upweke ”. Lakini Ekaristi sio sala ya faragha au uzoefu mzuri wa kiroho, sio kumbukumbu rahisi ya kile Yesu alifanya kwenye Karamu ya Mwisho. Tunasema, kuelewa vizuri, kwamba Ekaristi ni "ukumbusho", hiyo ni ishara inayotimiza na kufanya tukio la kifo na ufufuo wa Yesu: mkate ni mwili wake uliotolewa kwa ajili yetu, divai ni kweli Damu yake iliyomwagika kwa ajili yetu. (Papa Francis, Angelus wa Agosti 16, 2015)