Unda tovuti

Injili ya leo 18 Septemba 2020 na maneno ya Baba Mtakatifu Francisko

SOMO LA SIKU
Kutoka kwa barua ya kwanza ya Mtume Paul kwa Wakorintho
1Cor 15,12-20

Ndugu, ikiwa imetangazwa kwamba Kristo amefufuka kutoka kwa wafu, ni vipi wengine wenu wanaweza kusema kwamba hakuna ufufuo wa wafu? Ikiwa hakuna ufufuo wa wafu, basi Kristo naye hakufufuka! Lakini ikiwa Kristo hajafufuka, basi mahubiri yetu ni tupu, imani yenu pia. Sisi tunageuka kuwa mashahidi wa uwongo wa Mungu, kwa sababu tulishuhudia dhidi ya Mungu kwamba alimfufua Kristo na kwa kweli hakumfufua, ikiwa ni kweli kwamba wafu hawafufuki. Kwa kweli, ikiwa wafu hawafufuliwi, basi Kristo hatafufuliwa; lakini ikiwa Kristo hakufufuka, imani yako ni bure na wewe ungali katika dhambi zako. Kwa hiyo wale waliokufa katika Kristo pia wamepotea. Ikiwa tumemtumaini Kristo kwa ajili ya maisha haya tu, tunapaswa kuhurumiwa zaidi ya watu wote. Lakini sasa, Kristo amefufuka kutoka kwa wafu, malimbuko ya wale waliokufa.

INJILI YA SIKU
Kutoka kwa Injili kulingana na Luka
Lk 8,1-3

Wakati huo Yesu alikuwa akipita katika miji na vijiji, akihubiri na kutangaza habari njema ya Ufalme wa Mungu, na pamoja naye wale kumi na wawili na wanawake wengine ambao wameponywa pepo wabaya na magonjwa. ambayo pepo saba walikuwa wametoka; Giovanna, mke wa Cuza, msimamizi wa Herode; Susanna na wengine wengi, ambao waliwahudumia na bidhaa zao.

MANENO YA BABA MTAKATIFU
Kwa kuja kwa Yesu, nuru ya ulimwengu, Mungu Baba alionyesha ubinadamu ukaribu na urafiki. Tumepewa sisi kwa uhuru zaidi ya sifa zetu. Ukaribu wa Mungu na urafiki wa Mungu sio sifa yetu: ni zawadi ya bure, iliyotolewa na Mungu. Lazima tuilinde zawadi hii. Mara nyingi haiwezekani kubadilisha maisha ya mtu, kuacha njia ya ubinafsi, ya uovu, na kuacha njia ya dhambi kwa sababu kujitolea kwa uongofu kunazingatia wewe mwenyewe na nguvu za mtu mwenyewe, na sio kwa Kristo na Roho wake. Ni hii - Neno la Yesu, Habari Njema ya Yesu, Injili - inayobadilisha ulimwengu na mioyo! Kwa hivyo tumeitwa kulitumainia neno la Kristo, kujifunua kwa huruma ya Baba na kujiruhusu kubadilishwa na neema ya Roho Mtakatifu. (Angelus, Januari 26, 2020)