Unda tovuti

Injili ya leo Novemba 14, 2020 na maneno ya Baba Mtakatifu Francisko

SOMO LA SIKU
Kutoka kwa barua ya tatu ya Mtakatifu Yohane mtume
3 Yoh 5: 8-XNUMX

Mpendwa [Gayo], unatenda kwa uaminifu katika kila jambo unalofanya kwa niaba ya ndugu zako, hata ikiwa ni wageni.
Walitoa ushuhuda wa upendo wako mbele ya Kanisa; utafanya vizuri kuwapa mahitaji ya safari kwa njia inayostahili Mungu. Kwa maana jina lake, waliondoka bila kupokea chochote kutoka kwa wapagani.
Kwa hivyo lazima tuwakaribishe watu kama hawa kuwa washirika wa ukweli.

INJILI YA SIKU
Kutoka kwa Injili kulingana na Luka
Lk 18,1-8

Wakati huo, Yesu alikuwa akiwaambia wanafunzi wake mfano juu ya hitaji la kusali kila wakati, bila kuchoka; "Katika mji mmoja kulikuwa na hakimu, ambaye hakumcha Mungu wala hakumjali mtu yeyote.
Katika mji huo pia kulikuwa na mjane, ambaye alimjia na kumwambia: "Nitendee haki dhidi ya mpinzani wangu."
Kwa muda hakutaka; lakini baadaye akajisemea moyoni: "Hata ikiwa simwogopi Mungu na sijali mtu yeyote, kwa kuwa mjane huyu ananitesa sana, nitamtendea haki ili asinisumbue kila wakati."

Bwana akaongeza, "Sikiza asemavyo mwamuzi asiye mwaminifu. Na je! Mungu hatawatendea haki wateule wake, ambao humlilia mchana na usiku? Je, itawafanya wasubiri kwa muda mrefu? Ninawaambia atawatendea haki mara moja. Lakini Mwana wa Mtu atakapokuja, je! Atapata imani duniani? ».

MANENO YA BABA MTAKATIFU
Sisi sote tunapata nyakati za uchovu na kuvunjika moyo, haswa wakati sala yetu inaonekana haina tija. Lakini Yesu anatuhakikishia: tofauti na mwamuzi asiye mwaminifu, Mungu husikia watoto wake mara moja, hata ikiwa hii haimaanishi kwamba anafanya hivyo kwa nyakati na kwa njia ambazo tungependa. Maombi sio wand wa uchawi! Inasaidia kuweka imani katika Mungu na kujiaminisha kwake hata wakati hatuelewi mapenzi yake. (Papa Francis, hadhira ya jumla ya Mei 25, 2016