Unda tovuti

Injili ya leo 12 Septemba 2020 na maneno ya Baba Mtakatifu Francisko

SOMO LA SIKU
Kutoka kwa barua ya kwanza ya Mtume Paul kwa Wakorintho
1Cor 10,14-22

Wapendwa jiepusheni na ibada ya sanamu. Nasema kama kwa watu wenye akili. Jihukumu mwenyewe kile ninachosema: kikombe cha baraka ambacho tunabariki, sio ushirika na damu ya Kristo? Na mkate ambao tunaumega, sio ushirika na mwili wa Kristo? Kwa kuwa mkate ni mmoja tu, ingawa sisi ni wengi, mwili mmoja: sisi sote tunashiriki mkate huo mmoja. Angalia Israeli kulingana na mwili: je! Wale wanaokula wahasiriwa wa dhabihu sio ushirika na madhabahu?
Nina maana gani basi? Kwamba nyama iliyotolewa sadaka kwa sanamu ina thamani ya kitu chochote? Au kwamba sanamu ina thamani ya kitu? Hapana, lakini nasema kwamba dhabihu hizo hutolewa kwa mashetani na sio kwa Mungu.
Sasa, sitaki wewe uzungumze na pepo; hamwezi kunywa kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani; huwezi kushiriki katika meza ya Bwana na katika meza ya mashetani. Au tunataka kuchochea wivu wa Bwana? Je! Tuna nguvu kuliko yeye?

INJILI YA SIKU
Kutoka kwa Injili kulingana na Luka
Lk 6,43-49

Wakati huo, Yesu aliwaambia wanafunzi wake:
“Hakuna mti mzuri ambao huzaa matunda mabaya, wala hakuna mti mbaya ambao huzaa matunda mazuri. Kwa kweli, kila mti hutambuliwa kwa matunda yake: tini hazikusanywa kutoka kwa miiba, na zabibu hazivunwi kutoka kwenye mwiba.
Mtu mwema kutoka hazina nzuri ya moyo wake hutoa mema; mtu mbaya kutoka kwa hazina yake mbaya hutoa uovu nje: kinywa chake kwa kweli huonyesha kile kinachofurika kutoka moyoni.
Kwa nini unaniita: "Bwana, Bwana!" na je, haufanyi kile ninachosema?
Yeyote anayekuja kwangu na kusikia maneno yangu na kuyatenda, nitakuonyesha yeye ni nani: yeye ni kama mtu ambaye, akijenga nyumba, akachimba kwa kina sana na kuweka msingi juu ya mwamba. Mafuriko yalipokuja, mto uligonga nyumba ile, lakini haikuweza kuisogeza kwa sababu ilikuwa imejengwa vizuri.
Kwa upande mwingine, wale wanaosikiliza na hawatekelezi kwa vitendo ni kama mtu aliyejenga nyumba duniani, bila misingi. Mto huo uliigonga na ikaanguka mara moja; na uharibifu wa nyumba ile ulikuwa mkubwa ».

MANENO YA BABA MTAKATIFU
Mwamba. Ndivyo alivyo Bwana. Yeyote anayemtumaini Bwana atakuwa na hakika siku zote, kwa sababu misingi yake iko juu ya mwamba. Ndivyo Yesu anasema katika Injili. Inazungumza juu ya mtu mwenye busara aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba, ambayo ni, kwa kumtegemea Bwana, juu ya mambo mazito. Na uaminifu huu, pia, ni nyenzo nzuri, kwa sababu msingi wa ujenzi huu wa maisha yetu ni hakika, ni nguvu. (Santa Marta, Desemba 5, 2019