Unda tovuti

Injili ya leo Novemba 12, 2020 na maneno ya Baba Mtakatifu Francisko

SOMO LA SIKU
Kutoka kwa barua ya St Paul mtume kwa Filèmone
Fm 7-20

Ndugu, upendo wako umekuwa sababu ya furaha kubwa na faraja kwangu, kwa sababu watakatifu wamefarijiwa sana na kazi yako.
Kwa sababu hii, licha ya kuwa na uhuru kamili katika Kristo kukuamuru kile kinachostahili, kwa jina la upendo naomba nikusihi, mimi Paulo, kama mimi, mzee, na sasa pia mfungwa wa Kristo Yesu.
Ninamwombea Onesimo, mwanangu, ambaye nilimzaa kwa minyororo, yeye, ambaye siku moja hakuwa na maana kwako, lakini ambaye sasa ni muhimu kwako na kwangu. Ninamrudisha, yeye ambaye ni mpendwa sana kwa moyo wangu.
Nilitaka kumweka nami ili anisaidie mahali pako, kwa kuwa sasa niko katika minyororo ya injili. Lakini sikutaka kufanya chochote bila maoni yako, kwa sababu mema unayofanya sio ya kulazimishwa, lakini ya hiari. Labda hii ndio sababu alitengwa na wewe kwa muda mfupi: ili umrudishe milele; lakini si mtumwa tena, bali zaidi ya mtumwa, kama ndugu mpendwa, kwanza kabisa kwangu, lakini zaidi kwako wewe, kama mtu na kama ndugu katika Bwana.
Kwa hivyo ikiwa unaniona kama rafiki, mpokee kama mimi mwenyewe. Na ikiwa amekukosea kwa chochote au anadaiwa, weka kila kitu kwenye akaunti yangu. Mimi, Paolo, ninaiandika kwa mkono wangu mwenyewe: nitalipa.
Sio kukuambia kuwa wewe pia una deni kwangu, na kwako mwenyewe! Ndio kaka! Naomba nipate neema hii katika Bwana; toa raha hii kwa moyo wangu, katika Kristo!

INJILI YA SIKU
Kutoka kwa Injili kulingana na Luka
Lk 17,20-25

Wakati huo, Mafarisayo walimwuliza Yesu: "Ufalme wa Mungu utakuja lini?" Akawajibu, "Ufalme wa Mungu hauji kwa njia ya kuvutia, na hakuna mtu atakayesema, 'Uko hapa,' au, 'Uko hapa.' Kwa sababu, tazama, ufalme wa Mungu uko kati yenu! ».
Kisha akawaambia wanafunzi wake: “Siku zitakuja ambapo mtatamani kuona hata moja ya siku za Mwana wa binadamu, lakini hamtaiona.
Watakuambia: "Iko hapa", au: "Hapa ni"; usiende huko, usiwafuate. Kwa maana kama vile umeme unavuma kutoka mwisho huu wa mbingu hadi upande huu, ndivyo Mwana wa Mtu atakavyokuwa katika siku yake. Lakini kwanza ni muhimu ateseke sana na kukataliwa na kizazi hiki ”.

MANENO YA BABA MTAKATIFU
Lakini ufalme huu wa Mungu ni nini, ufalme huu wa mbinguni? Ni visawe. Mara moja tunafikiria juu ya kitu kinachohusu maisha ya baada ya maisha: uzima wa milele. Kwa kweli, hii ni kweli, ufalme wa Mungu utapanuka bila mwisho zaidi ya maisha ya hapa duniani, lakini habari njema ambayo Yesu anatuletea - na ambayo John anatarajia - ni kwamba ufalme wa Mungu haupaswi kuingojea siku zijazo. Mungu anakuja kuanzisha enzi yake katika historia yetu, leo ya kila siku, katika maisha yetu; na ambapo inapokelewa kwa imani na unyenyekevu, upendo, furaha na amani huchipuka. (Papa Francis, Angelus wa tarehe 4 Desemba 2016