Unda tovuti

Injili ya leo 11 Novemba 2020 na maneno ya Baba Mtakatifu Francisko

SOMO LA SIKU
Kuanzia barua ya Mtakatifu Paulo mtume kwa Tito

Wapenzi, mkumbushe [kila mtu] kunyenyekea kwa mamlaka zinazoongoza, kutii, kuwa tayari kwa kila kazi njema; kutomzungumzia mtu yeyote vibaya, kuepusha ugomvi, kuwa mpole, kuonyesha upole wote kwa watu wote.
Sisi pia wakati mmoja tulikuwa wajinga, wasiotii, mafisadi, watumwa wa kila aina ya tamaa na raha, tuliishi katika uovu na husuda, tukichukia na kuchukiana.
Lakini wakati wema wa Mungu, Mwokozi wetu, ulipoonekana,
na upendo wake kwa wanaume,
alituokoa,
sio kwa matendo ya haki tuliyoyafanya,
lakini kwa rehema yake,
na maji ambayo huzaa upya na kufanya upya katika Roho Mtakatifu,
kwamba Mungu amemimina juu yetu kwa wingi
kupitia Yesu Kristo, Mwokozi wetu,
ili, akihesabiwa haki kwa neema yake,
kwa matumaini tulikuwa warithi wa uzima wa milele.

INJILI YA SIKU
Kutoka kwa Injili kulingana na Luka
Lk 17,11-19

Alipokuwa akienda Yerusalemu, Yesu alipitia Samaria na Galilaya.

Alipokuwa akiingia katika kijiji, wenye ukoma kumi walikutana naye, wakasimama kwa mbali na kusema kwa sauti: "Yesu, mwalimu, utuhurumie!" Mara tu alipowaona, Yesu aliwaambia, "Nendeni mkajionyeshe kwa makuhani." Nao walipokuwa wakienda, walitakaswa.
Mmoja wao, alipojiona amepona, alirudi akimsifu Mungu kwa sauti kubwa, akamsujudia Yesu, miguuni pake, kumshukuru. Alikuwa Msamaria.
Lakini Yesu alisema: "Je! Hawajasafishwa kumi? Na wale wengine tisa wako wapi? Je! Hakupatikana mtu aliyerudi kumpa Mungu utukufu, isipokuwa huyu mgeni? ». Akamwambia, "Inuka uende; imani yako imekuokoa! ».

MANENO YA BABA MTAKATIFU
Kujua jinsi ya kushukuru, kujua jinsi ya kusifu kwa kile Bwana anatutendea, ni muhimu sana! Na kisha tunaweza kujiuliza: je! Tuna uwezo wa kusema asante? Ni mara ngapi tunasema asante katika familia, katika jamii, Kanisani? Ni mara ngapi tunasema asante kwa wale wanaotusaidia, kwa wale walio karibu nasi, kwa wale ambao wanaongozana nasi maishani? Mara nyingi tunachukulia kila kitu kawaida! Na hii pia hufanyika kwa Mungu. Ni rahisi kwenda kwa Bwana kuomba kitu, lakini kurudi kumushukuru… (Papa Francis, Homily kwa Jubilei ya Marian ya tarehe 9 Oktoba 2016)