Unda tovuti

Kujitolea kwa siku: upande wetu dhaifu

Sisi sote tunayo. Ukosefu na kasoro ni masharti ya asili yetu iliyoharibiwa. Watoto wote wa Adamu, hatuna cha kujivunia wengine; yeyote anayependelewa ni mzuri sana; ni upumbavu kucheka kasoro za wengine wenye kasoro nyingi zinazotuzunguka; amri za hisani; Huruma kila mtu - Lakini kati ya udhaifu mwingi kuna moja kwa kila mmoja, ambaye, kama malkia, anatawala juu ya yote; labda wewe kipofu, haujui, lakini yeyote anayeshughulika nawe anajua kusema: Huu ni udhaifu wako ... Labda kiburi, labda uchafu, ulafi, n.k.

Jinsi inajidhihirisha. Yeyote anayetaka, haoni shida sana kumjua: ni dhambi hiyo ambayo unapata katika maungamo yako yote; ni kasoro hiyo zaidi kulingana na hali yako, ambayo hufanyika kila wakati na inakufanya ufanye makosa mara kwa mara; kasoro hiyo ambayo inakuchukiza kupigana, ambayo huingia kwenye mawazo yako na maazimio yako mara nyingi, na inasisimua tamaa zako zingine. Ni nini ndani yako? Je! Unakiri dhambi gani kila wakati?

Je! Udhaifu wetu ni nini. Sio tu kasoro ndogo, lakini shauku kubwa inayoweza kutuleta uharibifu mkubwa ikiwa haijasahihishwa. Udhaifu wa Kaini ulikuwa wivu: haukupiganwa, ulimpeleka kwa mauaji ya ndugu. Udhaifu wa Magdalene ulikuwa ufisadi, na ni maisha gani alichota! Avarice ulikuwa udhaifu wa Yuda na alimsaliti Mwalimu kwa hiyo ... Udhaifu wako wa kiburi, ubatili, hasira ... unaweza kusema ni nini inaweza kukuvuta?

MAZOEZI. - Soma Pater, Ave na Gloria kwa Roho Mtakatifu kukuangazia. Muulize mkiri udhaifu wako ni nini.