Unda tovuti

Kujitolea kwa siku: milango miwili ya Mbingu

Kutokuwa na hatia. Huu ndio mlango wa kwanza unaoongoza kuelekea Mbinguni. Huko juu hakuna kitu kinachochafuliwa; roho safi tu, safi, sawa na mwana-kondoo asiye na doa, anayeweza kufikia Ufalme wa Heri. Je! Unatarajia kuingia kupitia mlango huu? Katika maisha ya zamani umewahi kuishi bila hatia? Dhambi moja ya kaburi inafunga mlango huu, kwa umilele wote ... Labda umejua tu kutokuwa na hatia ... Ni shida gani kwako!

Kitubio. Hii inaitwa meza ya wokovu baada ya kuzama kwa hatia; na ni mlango mwingine wa Mbinguni kwa wenye dhambi walioongoka, kama vile Augustine, kwa Magdalene! ... Je! sio mlango pekee unaobaki kwako, ikiwa unataka kujiokoa? Ni neema kuu ya Mungu kwamba, baada ya dhambi nyingi, bado anakuingiza Peponi kupitia ubatizo huu mpya wa maumivu na damu; lakini unatenda toba gani? Unateseka nini kwa kupunguzwa kwa dhambi zako? Bila kitubio hautaokolewa: fikiria juu yake ...

Maazimio. Zamani zilikushutumu na dhambi zinazoendelea, ya sasa inakutisha na uchache wa kitubio chako: unasuluhisha nini kwa siku zijazo? Je! Hutajaribu kwa bidii kuweka moja ya milango miwili wazi? 1 ° Ungama mara moja juu ya dhambi ambazo unaweka kwenye dhamiri yako ili kutakasa roho. 2 ° Pendekeza kamwe usiruhusu dhambi ya mauti inayoiba hatia tena. 3 ° Fanya mazoezi ya udhalilishaji, teseka kwa uvumilivu, fanya mema, ili usifunge mlango wa toba.

MAZOEZI. - Soma Litania ya Watakatifu, au Pesha tatu kwao, ili wapate kuingia mbinguni.