Unda tovuti

Kujitolea kwa siku: epuka hatua ya kwanza kuelekea uovu

Mungu hufanya iwe ngumu. Wakati matunda hayajaiva, inaonekana kwamba ni chukizo kuondoka kwenye tawi asili. Kwa hivyo kwa moyo wetu; hofu hiyo inatoka wapi, kwa kuruhusu mara ya kwanza uchafu, kisasi, dhambi? Ni nani anayeamsha majuto hayo ndani yetu, msukosuko ambao unatusumbua na kutuambia tusifanye hivyo? - Kwa nini inachukua karibu bidii kujitoa kwa uovu kwa mara ya kwanza? - Mungu hufanya iwe ngumu kwa sababu tunajiepusha nayo; na unadharau kila kitu kwa uharibifu wako?

Ibilisi hufanya iwe rahisi. Nyoka mwenye ujanja anajua vizuri jinsi ya kutushinda. Haitujaribu kwa pigo moja kwa uovu mkubwa; hutushawishi kwamba hatuwezi kamwe kupata tabia mbaya, kwamba ni dhambi ndogo tu, kuridhika kidogo, duka kwa mara moja tu, kukiri kwetu mara baada ya hapo, tukimtumaini Mungu, ni mzuri hata atuhurumie! kwa shetani kuliko sauti ya Mungu? Na wewe mpumbavu, hauoni udanganyifu? Na hukumbuki ni wangapi tayari wameanguka?

Mara nyingi haiwezi kutengenezwa. Unafiki wa kwanza, ukosefu wa adabu wa kwanza, wizi wa kwanza ni mara ngapi ulianza mlolongo wa dhambi, tabia mbaya, upotevu! Uongo, kutokuwa na msimamo, sura ya bure, sala ilibaki, ni ngapi asili ya baridi, laini, na kwa hivyo maisha mabaya! Wasomi wa zamani tayari waliandika: Jihadharini na kanuni; kwamba, mara nyingi, dawa haina maana baadaye. Yeyote anayedharau vitu vidogo ataanguka kidogo kidogo.

MAZOEZI. Jihadharini na makubaliano madogo ya dhambi.