Unda tovuti

Kujitolea kwa siku: epuka hukumu ya milele

Unakosa nini kujiokoa? Unamkosa Mungu, neema yake? Lakini unajua alichokufanyia, kwa neema nyingi, na Sakramenti, na msukumo, na kukupa Damu ya Yesu ... Hata sasa huwezi kukataa kwamba yuko karibu sana na wewe kukuokoa ... Je! Unakosa uwezo? Lakini Mzunguko uko wazi kwa kila mtu… Je! Unakosa wakati? Lakini miaka ya maisha umepewa wewe tu kujiokoa mwenyewe. Je! Uharibifu wako sio wa hiari?

Ni nani anayekufanya ujilaani? Ibilisi? Lakini yeye ni mbwa anayebweka, mbwa aliyefungwa minyororo ambaye hawezi kuuma isipokuwa wale ambao wanakubali kwa hiari maoni yake mabaya ... Tamaa? Lakini hawa hawaburui wale tu ambao hawataki kupigana nao ... Udhaifu wako? Lakini Mungu hamwachi mtu yeyote. Labda hatima yako? Lakini hapana, uko huru; kwa hivyo inategemea wewe ... Utapata udhuru gani siku ya Kiyama?

Je! Ni rahisi kujiokoa au kulaaniwa? Inaonekana ni ngumu kujiokoa mwenyewe kwa umakini wa kila wakati, kwa jukumu la kubeba msalaba, kufanya wema; lakini neema ya Mungu husafisha shida nyingi ... Kujihukumu wenyewe watumishi wa shetani kwa shida ngapi, majuto na ubishani lazima watii! Kuhukumiwa ni muhimu kutenda dhidi ya dhamiri inayokataa, dhidi ya Mungu anayetisha, dhidi ya elimu, dhidi ya mielekeo ya moyo ... Kwa hivyo ni ngumu kuhukumiwa. Je! Unapendelea shida hizi kuliko vitu vinavyohitajika kukuokoa?

MAZOEZI. - Bwana, nipe neema usinidhuru!