Unda tovuti

Ibada iliyoombwa na Mama yetu huko Fatima kuwa na neema na wokovu

Historia fupi ya ahadi kubwa ya Moyo usio na kifani wa Mariamu

Mama yetu, alionekana huko Fatima mnamo Juni 13, 1917, kati ya mambo mengine, akamwambia Lucia:
"Yesu anataka kukutumia kunifanya nijulike na kupendwa. Yeye anataka kuanzisha ujitoaji kwa Moyo Wangu Mzito ulimwenguni ”.

Halafu, katika teso hilo, alionyesha wale wahusika watatu ambao Moyo wake umetiwa taji ya miiba: Moyo usio kamili wa Mama uliosababishwa na dhambi za watoto na hukumu yao ya milele!

Lucia anasema: “Mnamo Desemba 10, 1925, Bikira Mtakatifu Zaidi alinitokea chumbani na kando yake mtoto, kana kwamba alikuwa amesimamishwa wingu. Mama yetu alishika mkono wake juu ya mabega yake, na wakati huo huo, kwa upande mwingine alishika Moyo uliozungukwa na miiba. Wakati huo mtoto alisema: "Ionee huruma mioyo ya Mama yako Mtakatifu zaidi alijifunga kwenye miiba ambayo watu wasio na shukrani hukiri kwake kila wakati, wakati hakuna mtu anayefanya fidia ya kuwatoa kutoka kwake".

Na mara yule Bikira aliyebarikiwa akaongeza: "Tazama, binti yangu, Moyo wangu umezungukwa na miiba ambayo wanadamu wasio na shukrani husababisha kila mara kwa kukufuru na kushukuru. Console angalau wewe na iweze hii kujulikana: Kwa wale wote ambao kwa miezi mitano, Jumamosi ya kwanza, watakiri, kupokea Ushirika Mtakatifu, kusoma Rosary, na kuniweka katika kampuni kwa dakika kumi na tano kutafakari juu ya Siri, kwa kusudi la kunikabidhi. matengenezo, naahidi kuwasaidia saa ya kufa na grace zote muhimu kwa wokovu. "

Hii ni Ahadi kubwa ya Moyo wa Mariamu ambayo imewekwa kando na ile ya Moyo wa Yesu.Kupata ahadi ya Moyo wa Mariamu hali zifuatazo zinahitajika:

1 - Kukiri - yaliyotolewa ndani ya siku nane zilizopita, kwa kusudi la kukarabati makosa yaliyofanywa kwa Moyo wa Mariamu wa Malkia. Ikiwa mmoja katika kukiri asahau kusudi hilo, anaweza kuunda katika kukiri kifuatacho.

2 - Ushirika - uliyotengenezwa kwa neema ya Mungu na kusudi moja la kukiri.

3 - Ushirika lazima ufanywe Jumamosi ya kwanza ya mwezi.

4 - Kukiri na Ushirika lazima kurudishwe kwa miezi mitano mfululizo, bila usumbufu, vinginevyo lazima ianzishwe tena.

5 - Rudia taji ya Rosary, angalau sehemu ya tatu, kwa kusudi moja la kukiri.

6 - Kutafakari - kwa robo ya saa ili kushirikiana na Bikira aliyetafakari juu ya siri za Rozari.

Kukiri kutoka kwa Lucia alimuuliza sababu ya namba tano. Alimuuliza Yesu, ambaye alijibu: "Ni swali la kukarabati makosa matano yaliyoelekezwa kwa Moyo wa Mariamu usioharibika"

1 - Inakufuru dhidi ya Dhana yake ya Kufa.

2 - Dhidi ya ubikira wake.

3 - Dhidi ya akina mama wake wa kiungu na kukataa kumtambua kama mama wa wanaume.

4 - Kazi ya wale ambao huingiza kutokujali, dharau na hata chuki dhidi ya Mama huyu Mzito ndani ya mioyo ya watoto wadogo.

5 - Kazi ya wale wanaomkosea moja kwa moja katika picha zake takatifu.

Maombi kwa moyo wa milele wa Maria kwa kila Jumamosi ya kwanza ya mwezi

Moyo usio wa kweli wa Mariamu, tazama mbele ya watoto, ambao kwa mapenzi yao wanataka kurekebisha makosa mengi yaliyoletwa kwako na wengi ambao, kwa kuwa watoto wako pia, wanathubutu kukudharau na kukutukana. Tunakuomba msamaha kwa hawa wadhambi masikini ndugu zetu waliopofushwa na ujinga au hatia, kwani tunakuuliza msamaha pia kwa mapungufu yetu na kutoshukuru, na kama zawadi ya fidia tunaamini kabisa utu wako bora katika upendeleo mkubwa zaidi, kwa wote hadithi ambazo Kanisa limetangaza, hata kwa wale ambao hawaamini.

Tunakushukuru kwa faida zako nyingi, kwa wale ambao hawatambui; Tunakuamini na tunakuombea pia kwa wale ambao hawapendi, ambao hawaamini uzuri wako wa akina mama, ambao hawakuamua wewe.

Tunakubali kwa furaha mateso ambayo Bwana anataka kututumia, na tunakupa sala zetu na dhabihu kwa wokovu wa wenye dhambi. Badili watoto wako wengi mpotevu na uwafungulie moyo wako kama kimbilio salama, ili waweze kubadilisha matusi ya zamani kuwa baraka laini, kutojali kuwa sala dhabiti, chuki kuwa upendo.

Deh! Tolea kwamba sio lazima tumkosee Mungu Bwana wetu, tayari tumekasirika. Pata sisi, kwa sifa zako, neema ya kuendelea kuwa mwaminifu kwa roho hii ya fidia, na kuiga Moyo wako katika usafi wa dhamiri, kwa unyenyekevu na upole, katika upendo kwa Mungu na jirani.

Mioyo isiyo ya kweli ya Mariamu, sifa, upendo, baraka kwako: utuombee sasa na saa ya kufa kwetu. Amina

Kitendo cha kujitolea na fidia kwa Moyo wa Mariamu

Bikira Mtakatifu Mtakatifu na Mama yetu, kwa kuonyesha Moyo wako umezungukwa na miiba, ishara ya kufuru na kutokuwa na huruma ambayo wanaume hulipa ujanja wa upendo wako, uliuliza kujisifisha na kujirekebisha. Kama watoto tunataka kukupenda na kukufariji nyinyi siku zote, lakini haswa baada ya maombolezo yenu ya mama, tunataka kurekebisha Moyo wako wa Kuomboleza na Usio mbaya kwamba uovu wa wanadamu una haraka na miiba mibaya ya dhambi zao.

Hasa tunataka kurekebisha matusi yaliyotamkwa dhidi ya Ufahamu wako wa Kufikira na Ubikira wako Mtakatifu. Kwa bahati mbaya, wengi wanakataa kuwa wewe ni Mama wa Mungu na hawataki kukukubali kama Mama wa wanadamu.

Wengine, kutokuwa na uwezo wa kukukasirisha moja kwa moja, wakitoa hasira zao za kishetani kwa kuchafua Picha zako Takatifu na hakuna uhaba wa wale ambao wanajaribu kukutia ndani ya mioyo yako, haswa watoto wasio na hatia ambao wanapendwa sana na wewe, kutokujali, dharau na hata chuki dhidi yako. yako.

Bikira takatifu takatifu, husujudu karibu na miguu yako, tunaelezea uchungu wetu na kuahidi kukarabati, na dhabihu zetu, ushirika na sala, dhambi nyingi na makosa ya watoto hawa wasio na shukrani.

Kwa kugundua kuwa sisi pia huwa haziendani na utangulizi wako, na hawapendi na tunakuheshimu vya kutosha kama Mama yetu, tunasihi msamaha wa rehema kwa makosa yetu na baridi yetu.

Mama Mtakatifu, bado tunataka kukuuliza huruma, kinga na baraka kwa wanaharakati wa kutokuamini Mungu na maadui wa Kanisa. Waongoze wote nyuma kwa Kanisa la kweli, kizizi cha wokovu, kama vile ulivyoahidi katika tashfa zako huko Fatima.

Kwa wale ambao ni watoto wako, kwa familia zote na kwa sisi ambao tunajitolea kabisa kwa Moyo wako usio na kifani, uwe kimbilio la uchungu na majaribu ya Maisha; kuwa njia ya kumfikia Mungu, chanzo pekee cha amani na furaha. Amina. Habari Regina ..