Unda tovuti

Baraza la leo 10 Septemba 2020 ya San Massimo mkiri

San Massimo Mkataa (ca 580-662)
mtawa na mwanatheolojia

Centuria mimi juu ya mapenzi, n. 16, 56-58, 60, 54
Sheria ya Kristo ni upendo
"Yeyote anayenipenda, asema Bwana, atazishika amri zangu. Hii ndiyo amri yangu: pendaneni "(kama vile Yn 14,15.23:15,12:XNUMX; XNUMX:XNUMX). Kwa hiyo, yeyote asiyempenda jirani yake hatii amri hiyo. Na yeyote ambaye haitii amri hiyo hajui jinsi ya kumpenda Bwana. (...)

Ikiwa mapenzi ni utimilifu wa sheria (rej. War. 13,10:4,11), ambaye anamkasirikia ndugu yake, ambaye anamchukua njama dhidi yake, anayemtakia mabaya, ambaye anafurahiya anguko lake, anawezaje kukiuka sheria na kutostahili adhabu ya milele? Ikiwa yeye anayesingizia na kumhukumu ndugu yake anasingizia na kuifungia sheria (rej. Yak XNUMX:XNUMX), na ikiwa sheria ya Kristo ni upendo, kama yule anayesingizia hataanguka kutoka kwa upendo wa Kristo na atajiweka chini ya nira ya adhabu ya milele?

Usisikilize lugha ya yule anayesingizia, na usiseme masikioni mwa mtu anayependa kusema vibaya. Hupendi kusema juu ya jirani yako au usikilize kile kinachosemwa juu yake, ili usianguke kutoka kwa upendo wa kimungu na usipatikane kama mgeni kwa uzima wa milele. (...) Funga kinywa cha wale wanaosingizia masikio yako, ili usifanye dhambi mara mbili naye, kuzoea kitu hatari na usizuie yule anayesingizia kusema vibaya na kabisa dhidi ya jirani yake. (...)

Ikiwa karama zote za Roho, bila upendo, hazina maana kwa wale walio nazo, kulingana na Mtume wa kimungu (taz. 1 Kor. 13,3), je! Ni bidii gani lazima tuwe nayo kupata upendo!