Unda tovuti

Ondoa umakini wetu kutoka kwa msiba hadi tumaini

Msiba sio jambo geni kwa watu wa Mungu.Matukio mengi ya kibiblia yanaonyesha giza la ulimwengu huu na wema wa Mungu kwani huleta matumaini na uponyaji katika hali mbaya.

Jibu la Nehemia kwa shida lilikuwa la shauku na la ufanisi. Tunapoangalia njia alizoshughulikia msiba wa kitaifa na maumivu ya kibinafsi, tunaweza kujifunza na kukua katika jibu letu kwa nyakati ngumu.

Mwezi huu, Merika inakumbuka matukio ya Septemba 11, 2001. Tulishikwa na tahadhari na kuhisi kana kwamba hatukuamua kupigana, tumepoteza maisha ya maelfu ya raia kwa siku moja kushambuliwa na maadui wa mbali. Siku hii sasa inafafanua historia yetu ya hivi karibuni, na 11/7 inafundishwa mashuleni kama hatua ya kugeuza "Vita dhidi ya Ugaidi," kama vile Desemba 1941, XNUMX (mashambulio ya Bandari ya Pearl) inafundishwa kama hatua ya kugeuza Vita vya Pili vya Dunia.

Wakati Wamarekani wengi bado wana akili na huzuni tunapofikiria 11/XNUMX (tunaweza kukumbuka haswa tulikuwa na nini tulikuwa tukifanya na mawazo ya kwanza yaliyokuja akilini mwetu), wengine ulimwenguni kote wanakabiliwa na misiba yao ya kitaifa. Majanga ya asili ambayo yalipoteza maisha ya maelfu kwa siku moja, mashambulio kwenye misikiti na makanisa, maelfu ya wakimbizi bila nchi kuwapokea, na hata serikali iliamuru mauaji ya kimbari.

Wakati mwingine misiba ambayo inatuathiri sana sio ile ambayo hufanya vichwa vya habari ulimwenguni kote. Inaweza kuwa kujiua kwa mitaa, ugonjwa usiyotarajiwa, au hata kupoteza polepole kama kufunga kiwanda, na kuwaacha wengi bila kazi.

Ulimwengu wetu umegubikwa na giza na tunashangaa ni nini kifanyike kuleta nuru na matumaini.

Jibu la Nehemia kwa msiba
Siku moja katika Dola ya Uajemi, mtumishi wa ikulu alisubiri habari kutoka mji mkuu wa nchi yake. Kaka yake alikuwa ameenda kumtembelea ili kuona jinsi mambo yanavyokwenda na habari hiyo haikuwa nzuri. “Waliosalia katika mkoa ambao walikuwa wamenusurika uhamishoni wako katika shida na aibu kubwa. Ukuta wa Yerusalemu umevunjika, na malango yake yameharibiwa na moto ”(Nehemia 1: 3).

Nehemia aliichukua ngumu sana. Alilia, akalia, na kufunga kwa siku (1: 4). Umuhimu wa Yerusalemu kuwa katika shida na aibu, wazi kwa kejeli na kushambuliwa na watu wa nje ilikuwa kubwa sana kwake kukubali.

Kwa upande mmoja, hii inaweza kuonekana kama usumbufu mwingi. Hali haikuwa mpya: miaka 130 mapema Yerusalemu ilikuwa imetekwa nyara, iliteketezwa na wenyeji walihamishwa kwenda nchi ya kigeni. Karibu miaka 50 baada ya hafla hizi, juhudi za kuijenga tena mji zilianza, kuanzia na hekalu. Miaka mingine 90 ilikuwa imepita wakati Nehemia aligundua kwamba kuta za Yerusalemu zilikuwa bado ni magofu.

Kwa upande mwingine, jibu la Nehemia ni kweli kwa uzoefu wa wanadamu. Wakati kabila linatibiwa kwa njia ya uharibifu na ya kiwewe, kumbukumbu na maumivu ya hafla hizi huwa sehemu ya DNA ya kitaifa ya kihemko. Haziendi na haziponywi kwa urahisi. Msemo unasema, "wakati huponya majeraha yote," lakini wakati sio mponyaji wa mwisho. Mungu wa mbinguni ndiye yule mponyaji, na wakati mwingine hufanya kazi kwa nguvu na nguvu kuleta urejesho, sio tu kwa ukuta wa mwili lakini pia kwa kitambulisho cha kitaifa.

Kwa hivyo, tunapata Nehemia uso chini, akilia bila kujizuia, akiita Mungu wake kuleta mabadiliko katika hali hii isiyokubalika. Katika sala ya kwanza iliyorekodiwa ya Nehemia, alimsifu Mungu, akamkumbusha juu ya agano lake, alikiri dhambi yake na ya watu wake, na akaomba upendeleo wa viongozi (ni maombi marefu). Angalia kile ambacho hakipo: kutukana dhidi ya wale walioharibu Yerusalemu, kulalamika juu ya wale ambao waliangusha mpira juu ya kujenga tena jiji, au kuhalalisha matendo ya mtu. Kilio chake kwa Mungu kilikuwa cha unyenyekevu na waaminifu.

Wala hakuangalia uelekeo wa Yerusalemu, akatikisa kichwa na kuendelea na maisha yake. Ingawa wengi walijua hali ya jiji, hali hii mbaya ilimwathiri Nehemia kwa njia ya pekee. Je! Ingetokea nini ikiwa mtumishi huyu mwenye shughuli nyingi na wa kiwango cha juu angesema, "Ni jambo la kusikitisha sana kwamba hakuna mtu anayejali mji wa Mungu. Sio haki kwamba watu wetu wamevumilia vurugu na kejeli kama hizo. Laiti nisingekuwa katika hali mbaya kama hii katika nchi ya kigeni, ningefanya kitu kuhusu hilo ”?

Nehemia alionyesha kuomboleza kwa afya
Katika karne ya 21 Amerika, hatuna muktadha wa huzuni kubwa. Mazishi hudumu alasiri, kampuni nzuri inaweza kutoa siku tatu za likizo ya wafiwa, na tunadhani nguvu na ukomavu vinaonekana kusonga mbele haraka iwezekanavyo.

Ingawa kufunga, kuomboleza, na kulia kwa Nehemia kulianzishwa na hisia, ni busara kudhani kwamba waliungwa mkono na nidhamu na uchaguzi. Hakufunika maumivu yake kwa frenzy. Hakuvurugwa na burudani. Hata hakujifariji na chakula. Uchungu wa msiba umeonekana katika muktadha wa ukweli wa Mungu na huruma.

Wakati mwingine tunaogopa kuwa maumivu yatatuangamiza. Lakini maumivu yameundwa kuleta mabadiliko. Maumivu ya mwili hutusukuma kutunza mwili wetu. Maumivu ya kihemko yanaweza kutusaidia kutunza uhusiano wetu au mahitaji ya ndani. Maumivu ya kitaifa yanaweza kutusaidia kujenga tena kwa umoja na bidii. Labda utayari wa Nehemia wa "kufanya kitu," licha ya vizuizi vingi, ulitoka nje ya muda uliotumiwa kuomboleza.

Mpango wa hatua za tiba
Baada ya siku za maombolezo kupita, ingawaje alirudi kazini, aliendelea kufunga na kuomba. Kwa sababu maumivu yake yalikuwa yamelowa mbele za Mungu, yalikuwa yamezaa mpango ndani yake. Kwa sababu alikuwa na mpango, wakati mfalme alipomuuliza ni nini alikuwa na huzuni juu ya, alijua haswa cha kusema. Labda ilikuwa kama sisi ambao tunarudia mazungumzo kadhaa vichwani mwetu mara kwa mara kabla ya kutokea!

Upendeleo wa Mungu juu ya Nehemia ulidhihirika tangu wakati alipofungua kinywa chake katika chumba cha mfalme. Alipokea vifaa na ulinzi wa kiwango cha kwanza na akapata muda muhimu wa kufanya kazi. Maumivu yaliyomfanya alie pia yalimfanya kutenda.

Nehemia alisherehekea wale waliowasaidia badala ya kuwaangusha wale waliowaumiza

Nehemia alikumbuka kazi ya watu kwa kuorodhesha ni nani aliyefanya nini kujenga ukuta (sura ya 3). Kusherehekea kazi nzuri ambayo watu wanafanya ili kujenga upya, mwelekeo wetu unabadilika kutoka kwa msiba kwenda kwenye tumaini.

Kwa mfano, mnamo 11/XNUMX, washiriki wa kwanza waliojiweka hatarini (wengi kwa kupoteza maisha yao) walionyesha ujamaa na ujasiri ambao sisi kama nchi tunataka kuheshimu. Kusherehekea maisha ya hawa wanaume na wanawake kuna tija zaidi kuliko kuhimiza chuki kwa wanaume ambao waliteka nyara ndege siku hiyo. Hadithi inakuwa kidogo juu ya uharibifu na maumivu; badala yake tunaweza kuona kuokoa, uponyaji na ujenzi ambao pia umeenea.

Ni wazi kuwa kuna kazi ya kufanywa kujikinga na mashambulizi ya baadaye. Nehemia aligundua juu ya maadui wengine wanaopanga kuvamia mji wakati wafanyikazi hawakuwa makini (sura ya 4). Kwa hivyo walisitisha kazi yao kwa muda mfupi na walikaa wakilinda hadi hatari hiyo ipite. Kisha wakaanza tena kufanya kazi wakiwa na silaha mkononi. Unaweza kudhani hii ingewapunguza sana, lakini labda tishio la shambulio la adui liliwachochea kukamilisha ukuta wa kinga.

Tena tunaona kile Nehemia hafanyi. Maoni yake juu ya tishio la adui hayashutumiwi juu ya maelezo ya woga wa watu hawa. Yeye hasukuma watu kwa uchungu kwao. Inasema mambo kwa njia rahisi na ya vitendo, kama, "Kila mtu na mtumishi wake walala huko Yerusalemu, ili watutazame usiku na kufanya kazi mchana" (4:22). Kwa maneno mengine, "sote tutafanya jukumu mara mbili kwa muda." Na Nehemia hakusamehe (4:23).

Iwe ni usemi wa viongozi wetu au mazungumzo ya kila siku tunayojikuta, tutafanya vizuri zaidi kwa kugeuza mwelekeo wetu mbali na kuwasuta wale waliotuumiza. Kuchochea chuki na hofu hutumika kumaliza tumaini na nguvu ya kusonga mbele. Badala yake, wakati kwa busara tuna hatua zetu za kinga mahali, tunaweza kuweka mazungumzo yetu na nguvu ya kihemko ikilenga katika kujenga upya.

Kujengwa upya kwa Yerusalemu kulisababisha kujengwa tena kwa kitambulisho cha kiroho cha Israeli
Licha ya upinzani wote waliokabili na idadi ndogo ya watu waliowasaidia, Nehemia aliweza kuongoza Waisraeli katika kujenga upya ukuta kwa siku 52 tu. Jambo hilo lilikuwa limeharibiwa kwa miaka 140. Kwa wazi wakati haungeuponya mji huo. Uponyaji ulikuja kwa Waisraeli walipochukua hatua ya ujasiri, wakiboresha mji wao, na wakifanya kazi kwa umoja.

Baada ya ukuta kumaliza, Nehemia aliwaalika viongozi wa dini kusoma Sheria kwa sauti kwa watu wote waliokusanyika. Walikuwa na sherehe kubwa wakati walifanya upya kujitolea kwao kwa Mungu (8: 1-12). Utambulisho wao wa kitaifa ulianza kujengeka tena: waliitwa hasa na Mungu kumheshimu katika njia zao na kubariki mataifa yaliyowazunguka.

Tunapokabili msiba na maumivu, tunaweza kujibu kwa njia sawa. Ni kweli kwamba hatuwezi kuchukua hatua kali kama vile Nehemia alivyofanya kujibu kila jambo baya linalotokea. Na sio kila mtu anahitaji kuwa Nehemia. Watu wengine lazima tu wawe ndio wenye nyundo na kucha. Lakini hapa kuna kanuni ambazo tunaweza kuchukua nasi kutoka kwa Nehemia kupata uponyaji tunapojibu msiba:

Jipe muda na nafasi ya kulia sana
Ingiza maumivu yako na maombi kwa Mungu kwa msaada na uponyaji
Tarajia Mungu wakati mwingine kufungua mlango wa hatua
Zingatia kusherehekea watu wazuri wanafanya badala ya uovu wa maadui zetu
Omba kwamba ujenzi huo upeleke uponyaji katika uhusiano wetu na Mungu