Unda tovuti

Oktoba 13 muujiza wa jua na majaribu ya maisha

Mnamo tarehe 13 Oktoba, kama waja wote wa Bikira Maria Mbarikiwa, tunakumbuka muujiza wa jua ambao ulifanyika mnamo 1917. Mama yetu ambaye alionekana huko Fatima huko Ureno anawaahidi wachungaji wadogo watatu Lucia, Jacinta na Francesco kwamba atafanya muujiza, ishara ya kushuhudia uwepo wake. Mnamo Oktoba 13, 1917 mbele ya watu zaidi ya elfu 80 jua linageuka, hubadilisha rangi, hupiga, hufanya mambo ambayo sayansi yenyewe haiwezi kuthibitisha. Habari hiyo ilienea kwa kiwango ambacho hata majarida ya wasioamini Mungu yanaandika juu ya ukweli huo.

Kwa nini Mama yetu alifanya hivi? Anataka kutuambia kuwa yupo, yupo, ni mama yetu, yuko karibu nasi.

Tunayo majaribu maishani lakini usiogope. Lazima sote tuwe na imani na tumtazame yule waliyemchoma. Miongoni mwa hafla za maisha tusisahau kwamba tumeumbwa na Mungu na kwa Mungu tunarudi. Tumeshindwa lakini hatujashindwa, tumeshindwa lakini tunaendelea kuguswa, tuko chini lakini tunaamka tena. Majaribu maishani yana maana kwamba ni mwisho tu tunaweza kutoa ufafanuzi.

Kwa hivyo sisi sote lazima tuwe na imani, tucheze sehemu yetu na tujiaminishe kwa yeye ambaye ndiye Bwana wa uzima. Sasa nina hakika kuwa kila kitu kinategemea Mungu wetu na kile tunachokiita bahati mbaya ni mambo ambayo Mungu mwenyewe amepanga kabla ya kufikiria.

Kwa hivyo nakuambia, tulia. Mama yetu anakupa ushuhuda kwamba yuko karibu nawe, Mungu alikuumba, Yesu anakupenda na akakukomboa. Una wasiwasi gani? Ya majaribu ya maisha? Muumbaji alizituma kwako mwenyewe na anakupa nguvu ya kuzishinda yeye mwenyewe.

Nataka kumaliza na sala ya hiari ya mistari minne kwa Mama yetu:
“Ewe Mama mpendwa wewe ambaye ni mwenye nguvu zote na wa milele kwa neema ya Mungu, geuza macho yako kwangu na uongoze hatua zangu. Muombe Mwanao Yesu anisamehe, unilinde, unibariki na uandamane nami. Nakupenda"

Mnamo Oktoba 13, Mama yetu anaonekana huko Fatima na hubadilisha jua, anaongoza hafla za ulimwengu na maumbile. Mnamo Oktoba 13, Mama yetu anakuambia "niko hapa na wewe upo?".

Na Paolo Tescione