Unda tovuti

Njia 3 za kumngojea Bwana kwa uvumilivu

Isipokuwa chache, ninaamini kuwa moja ya mambo magumu tunayopaswa kufanya katika maisha haya ni kusubiri. Sisi sote tunaelewa maana ya kusubiri kwa sababu sisi sote tuna. Tumesikia au kuona kulinganisha na athari kutoka kwa wale ambao hawakuitikia vizuri kwa kulazimika kungojea. Tunaweza kukumbuka nyakati au hafla katika maisha yetu wakati hatukujibu vizuri kwa kungojea.

Ingawa majibu ya subira hutofautiana, jibu sahihi la Mkristo ni lipi? Je! Anaendelea kwa ghasia? Au kutupa hasira? Kwenda na kurudi? Au labda hata kupotosha vidole vyako? Ni wazi sio.

Kwa wengi, kungojea ni jambo linalostahimiliwa. Walakini, Mungu ana kusudi kubwa katika kungoja kwetu. Tutaona kwamba tunapofanya hivyo kwa njia za Mungu, kuna thamani kubwa katika kumngojea Bwana. Mungu anatamani sana kukuza uvumilivu katika maisha yetu. Lakini ni nini sehemu yetu katika hili?

1. Bwana anataka tungoje kwa subira
"Acha subira ikamilishe kazi yake ili mpate kukomaa na kuwa wakamilifu, bila kukosa kitu" (Yakobo 1: 4).

Neno uvumilivu hapa linaonyesha uvumilivu na mwendelezo. Kamusi ya Kibiblia ya Thayer na Smith inafafanua kama "... tabia ya mtu ambaye haingiliwi na kusudi lake la makusudi na uaminifu wake kwa imani na uchaji Mungu hata katika majaribu na mateso makubwa."

Je! Hii ndio aina ya uvumilivu tunayofanya? Hii ndio aina ya uvumilivu ambao Bwana angeona umeonyeshwa ndani yetu. Kuna kujisalimisha ambayo inahusika katika hii, kwa sababu lazima turuhusu uvumilivu uwe na nafasi yake katika maisha yetu, na matokeo ya mwisho kwamba tutaletwa kwa ukomavu wa kiroho. Kusubiri kwa subira hutusaidia kukua.

Ayubu alikuwa mtu aliyeonyesha uvumilivu wa aina hii. Kupitia shida zake, alichagua kumngojea Bwana; na ndio, uvumilivu ni chaguo.

“Kama mnavyojua, tunawaona heri wale ambao wamevumilia. Umesikia juu ya uvumilivu wa Ayubu na umeona kile Bwana amefanya mwishowe. Bwana amejaa huruma na rehema ”(Yakobo 5:11).

Mstari huu unasema kwamba tunachukuliwa kuwa wenye heri tunapovumilia, na matokeo ya uvumilivu wetu wa uvumilivu, hata chini ya hali ngumu sana, ni kwamba tutakuwa wapokeaji wa huruma na rehema ya Mungu. Hatuwezi kukosea kwa kumngojea Bwana!

msichana anayetazama kwa bahati mbaya kutoka dirishani, kwa wale ambao hawajamfanyia Mungu mambo makubwa

2. Bwana anataka tuitazamie
“Kwa hiyo, ndugu, ndugu, vumilieni, hata Bwana atakapokuja. Tazama jinsi mkulima anasubiri ardhi itoe mazao yake ya thamani, akingojea kwa uvumilivu mvua za vuli na masika ”(Yakobo 5: 7).

Kusema ukweli, wakati mwingine kumngojea Bwana ni kama kuangalia nyasi zikikua; lini itatokea! Badala yake, mimi huchagua kuangalia kungojea kwa Bwana kama kuangalia saa ya zamani ya babu ambaye mikono yake haiwezi kuonekana ikitembea, lakini unajua ni kwa sababu wakati unapita. Mungu hufanya kazi kila wakati akiwa na masilahi yetu akilini na hutembea kwa mwendo wake.

Hapa katika aya ya saba, neno uvumilivu linabeba wazo la uvumilivu. Hivi ndivyo wengi wetu tunaona kusubiri - kama aina ya mateso. Lakini sio hivyo James anaondoa. Anasema kwamba kutakuwa na wakati ambapo tutalazimika kungojea - kwa muda mrefu!

Imesemekana kwamba tunaishi katika kizazi cha microwaves (nadhani sasa tunaishi katika kizazi cha viunga hewa); wazo ni kwamba tunataka kile tunachotaka hakuna mapema kuliko sasa. Lakini katika eneo la kiroho, sio hivyo kila wakati. Yakobo hapa anatoa mfano wa mkulima anayepanda mbegu yake na kungojea mavuno yake. Lakini inapaswa kusubirije? Neno subiri katika aya hii linamaanisha kutafuta au kusubiri kwa matarajio. Neno hili limetumika mara nyingi katika Agano Jipya na linatupa habari zaidi juu ya kungojea kungojea.

"Hapa idadi kubwa ya walemavu walisema uwongo: vipofu, viwete, waliopooza" (Yohana 5: 3).

Historia ya familia ya yule mlemavu kwenye Dimbwi la Bethesda inatuonyesha kwamba mtu huyu alikuwa akitazamia mwendo wa maji.

"Kwa maana alikuwa akiutazamia mji huo na misingi yake, ambaye mbunifu na mjenzi wake ni Mungu" (Waebrania 11:10).

Hapa, mwandishi wa Waebrania anazungumza juu ya Ibrahimu, ambaye alitazama na kuusubiri kwa hamu mji wa mbinguni.

Kwa hivyo haya ndio matarajio tunayopaswa kuwa nayo tunapomngojea Bwana. Kuna njia moja ya mwisho ninaamini Bwana angependa tungoje.

3. Bwana anataka tungoje kwa uthabiti
“Kwa hiyo, ndugu na dada zangu wapenzi, simameni imara. Usiruhusu chochote kukisogeza. Jiweke wakfu daima katika kazi ya Bwana, kwa sababu mnajua ya kuwa taabu yenu katika Bwana sio bure ”(1 Wakorintho 15:58).

Ukweli kwamba aya hii sio ya kusubiri haipaswi kutuvunja moyo. Inazungumza juu ya kipindi maalum cha moyo, akili na roho ambayo tunapaswa kuwa nayo tunapoishi wito wetu. Ninaamini sifa hizi hizi za kuwa thabiti na thabiti zinapaswa pia kuwapo wakati tunajikuta tunamngojea Bwana. Hatupaswi kuruhusu chochote kutuchukua mbali na matarajio yetu.

Kuna wasemaji, kejeli, na chuki ambao wanafanikiwa kwa kudhoofisha tumaini lako. Daudi alielewa hii. Alipokuwa akikimbia maisha yake kutoka kwa Mfalme Sauli, akingojea wakati atakapokuwa tena mbele za Bwana hekaluni na watu wake, tunasoma mara mbili:

"Machozi yangu yamekuwa chakula changu mchana na usiku, wakati watu wananiambia mchana kutwa," Yuko wapi Mungu wako? "(Zaburi 42: 3).

"Mifupa yangu huumia uchungu wa mauti wakati maadui zangu wananitukana, wakiniambia siku nzima," Yuko wapi Mungu wako? "(Zaburi 42:10).

Ikiwa hatuna dhamira thabiti ya kumngojea Bwana, maneno kama haya yana uwezo wa kuponda na kuvunja kutoka kwetu mgonjwa na matarajio kamili ambayo yanamsubiri Bwana.

Labda Maandiko yanayofahamika na kufafanua zaidi juu ya matarajio ya Bwana yanapatikana katika Isaya 40:31. Imesomwa:

“Lakini wale wanaomtumaini Bwana watapata nguvu mpya. Wataruka juu juu ya mabawa kama tai; watakimbia na hawatachoka, watatembea wala hawatachoka ”(Isaya 40:31).

Mungu atarejesha na kuburudisha nguvu zetu ili tuwe na nguvu ya kazi ambayo inahitaji kufanywa. Lazima tukumbuke kwamba sio nguvu zetu, au kwa nguvu zetu, kwamba mapenzi yake yametendeka; ni kwa na kupitia kwa Roho wake jinsi anavyotutia nguvu.

Uwezo wa kuchochea hali yetu

Kupanda mabawa kama tai hutupatia "maono ya Mungu" ya hali zetu. Inafanya tuone vitu kutoka kwa mtazamo tofauti na kuzuia nyakati ngumu kutulemea au kutulemea.

Uwezo wa kusonga mbele

Ninaamini kwamba Mungu daima anataka tusonge mbele. Hatupaswi kamwe kujiondoa; lazima tusimame tuli na tuone itafanya nini, lakini hii sio kujiondoa; anasubiri bila subira. Tunapoingojea hivi, hakuna kitu ambacho hatuwezi kufanya.

Kusubiri hutufundisha kumtumaini, hata katika hali ngumu zaidi. Wacha tuchukue ukurasa mwingine kutoka kwa kitabu cha nyimbo cha Daudi:

“Subiri BWANA; kuwa hodari na kuwa na ujasiri na kumngojea BWANA ”(Zaburi 27:14).

Amina!