سایټ جوړ کړئ
سالمیت: خرافات n. 1 په یوګا کې (او څنګه د حق زده کړه کولی شي ستاسو ژوند بدل کړي)

سالمیت: خرافات n. 1 په یوګا کې (او څنګه د حق زده کړه کولی شي ستاسو ژوند بدل کړي)

ایا تاسو انعطاف کوئ؟ زه نه غواړم ووایم ، "ایا تاسو کولی شئ خپلو پښو ته لاس ورکړئ؟" ځکه چې په ریښتیني ډول دا د دې لپاره مهم ندي ...