سایټ جوړ کړئ
پروویسټ د COVID-19 سره په فېسبوک کې د ډله ایز ژوند خپرونې کوي ، د اکسیجن سلنډر لخوا مرسته شوې

پروویسټ د COVID-19 سره په فېسبوک کې د ډله ایز ژوند خپرونې کوي ، د اکسیجن سلنډر لخوا مرسته شوې

هرڅومره چې هغه کولی شي ، فري. میګیویل جوس مدینه اوراماس غواړي د هغه له جماعت سره دعا ته دوام ورکړي. دا ناممکن دی چې حرکت ونه شي ...