سایټ جوړ کړئ

موږ د خپل سرپرست فرښتې څخه غوښتنه کوو چې زموږ کور ته برکت ورکړي!

Angelo benignissimo, mio custode, tutore e maestro, mia guida e difesa, mio sapientissimo consigliere ed amico fedele, a Te io sono stato raccomandato, per la bontà dei Signore, dal giorno in cui nacqui all’ultima ora della mia vita. Quanta riverenza Ti debbo, sapendo che mi sei dovunque e sempre vicino!
Con quanta riconoscenza Ti devo ringraziare per l’amore che nutri per me; quale e quanta confidenza nel saperti mio assistente e difensore! Angelo Santo, insegnami, correggimi, proteggimi, custodiscimi e guidami per il diritto e sicuro cammino alla Santa Città di Dio.<

br> Non permettere che io faccia cose che offendano la tua santità e la tua purezza.
Presenta i miei desideri al Signore, offrigli le mie orazioni, mostragli le mie miserie ed ottienimi la purificazione della mia anima per la sua infinita bontà e la materna intercessione di Maria Santissima, tua Regina.
وګورئ کله چې زه خوب کوم ، ما ملاتړ وکړئ کله چې ستړی شوی یم ، ما ونیسئ کله چې زه د غورځېدو په حالت کې یم ، راځم کله چې زه له لاسه لاړ شم ، ما خوشحاله کړئ کله چې زه له لاسه ورکړم ، ما ر lightا کړه کله چې زه نه وینم ، ما دفاع وکړه کله چې زه جنګیږم او په ځانګړي ډول په وروستي ورځ زما د ژوند غم دې زما د شیطان په وړاندې.
Con la tua difesa e la tua guida, ottienimi infine di entrare nella tua radiosa dimora, dove per tutta l’eternità io possa esprimerti la mia gratitudine e glorificare insieme a Te il Signore e la Vergine Maria, tua e mia Regina. Amen.