Buat tapak

Apa yang mesti diketahui oleh orang Kristian mengenai tahun Jubli

Jubli bermaksud tanduk domba jantan dalam bahasa Ibrani dan didefinisikan dalam Imamat 25: 9 sebagai tahun sabat setelah tujuh kitaran tujuh tahun, selama total empat puluh sembilan tahun. Tahun kelima puluh adalah masa perayaan dan kegembiraan bagi orang Israel. Oleh itu, tanduk domba jantan harus dibunyikan pada hari kesepuluh bulan ketujuh untuk memulakan tahun penebusan kelima puluh.

Tahun jubli adalah tahun rehat bagi orang Israel dan negeri. Orang Israel akan mendapat cuti setahun dari pekerjaan mereka dan tanah itu akan berehat untuk menghasilkan panen yang banyak setelah rehatnya.

Jubli: masa untuk berehat
Tahun jubli menampilkan pelepasan hutang (Imamat 25: 23-38) dan semua jenis perhambaan (Imamat 25: 39-55). Semua tahanan dan tahanan dibebaskan sepanjang tahun ini, hutang yang dimaafkan dan semua aset dikembalikan kepada pemilik asal. Semua kerja terpaksa dihentikan selama setahun. Titik tahun jubli adalah bahawa orang Israel akan memberikan satu tahun istirahat kepada Tuhan, menyedari bahawa Dia telah menyediakan keperluan mereka.

Terdapat kelebihan kerana bukan hanya memberi orang istirahat, tetapi tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh jika orang bekerja terlalu keras di darat. Berkat institusi istirahat selama setahun, bumi mempunyai masa untuk pulih dan menghasilkan hasil panen yang lebih besar pada tahun-tahun mendatang.

Salah satu sebab utama orang Israel ditawan adalah kerana mereka tidak memerhatikan tahun-tahun istirahat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan (Imamat 26). Gagal beristirahat pada tahun jubli, orang Israel mengungkapkan bahawa mereka tidak mempercayai Tuhan untuk menyediakan mereka, jadi mereka menuai akibat dari ketidaktaatan mereka.

Tahun Jubli memperlihatkan karya Tuhan Yesus yang sudah siap dan mencukupi. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, Dia membebaskan orang-orang berdosa dari hutang rohani mereka dan dari belenggu dosa. Dewasa ini orang berdosa dapat dibebaskan dari kedua-duanya untuk memiliki persatuan dan persekutuan dengan Tuhan Bapa dan menikmati persekutuan dengan umat Tuhan.

Mengapa pelepasan hutang?
Walaupun tahun Jubli melibatkan pelepasan hutang, kita harus berhati-hati untuk tidak membaca pemahaman Barat kita mengenai pelepasan hutang dalam situasi tertentu ini. Sekiranya seorang anggota keluarga Israel berhutang, dia dapat meminta orang yang mengusahakan tanahnya untuk pembayaran sekaligus berdasarkan jumlah tahun sebelum tahun jubli. Harga kemudian akan ditentukan oleh jumlah tanaman yang diharapkan akan dihasilkan sebelum Jubli.

Contohnya, jika anda mempunyai hutang dua ratus lima puluh ribu, dan masih ada lima tahun lagi sebelum Jubli, dan setiap panen bernilai lima puluh ribu, pembeli akan memberi anda dua ratus lima puluh ribu untuk hak mengusahakan tanah itu. Pada waktu Jubli, anda pasti akan menerima tanah anda kerana hutang telah dilunaskan. Oleh itu, pembeli harus jelas, tidak memiliki tanah tetapi menyewanya. Hutang dilunaskan oleh tanaman yang dihasilkan oleh tanah.

Tidak mungkin untuk mengetahui bagaimana harga yang tepat untuk setiap tahun panen ditentukan, tetapi masuk akal untuk menunjukkan bahawa harga itu mempertimbangkan beberapa tahun yang akan lebih menguntungkan daripada yang lain. Pada masa Jubli, orang Israel dapat bersukacita dengan hutang yang telah habis dan tanah itu digunakan sepenuhnya. Walaupun begitu, anda tidak akan berterima kasih kepada penyewa kerana telah melupakan hutang anda. Jubli adalah yang setara dengan "pesta pembakaran gadai janji" kita hari ini. Anda akan meraikan dengan rakan-rakan bahawa hutang yang besar ini telah dilunaskan.

Hutang tersebut dimaafkan atau dibatalkan kerana telah dilunaskan sepenuhnya.

Tetapi mengapa Tahun Jubli setiap 50 tahun?

Tahun kelima puluh adalah masa di mana kebebasan akan diberitakan kepada semua penduduk Israel. Undang-undang ini bertujuan untuk menguntungkan semua tuan dan pelayan. Orang Israel berhutang hidup mereka atas kehendak Tuhan yang berdaulat. Hanya melalui kesetiaan kepada-Nya mereka dapat membebaskan dan mereka berharap dapat bebas dan bebas dari semua guru lain.

Bolehkah orang Kristian merayakannya hari ini?
Tahun jubli hanya berlaku untuk orang Israel. Walaupun begitu, itu penting kerana ia mengingatkan umat Tuhan untuk berehat dari pekerjaan mereka. Walaupun tahun jubli tidak mengikat orang Kristian hari ini, ini juga memberikan gambaran yang indah tentang pengajaran Perjanjian Baru mengenai pengampunan dan penebusan.

Kristus Penebus datang untuk membebaskan hamba dan tahanan dosa (Roma 8: 2; Galatia 3:22; 5:11). Hutang dosa yang dihutang oleh orang-orang berdosa kepada Tuhan Tuhan dibayar di kayu salib di tempat kita ketika Yesus mati untuk kita (Kolose 2: 13-14), memaafkan hutang mereka selamanya di lautan darah-Nya. Umat ​​Tuhan bukan lagi hamba, mereka bukan lagi hamba dosa, setelah dibebaskan oleh Kristus, sehingga sekarang orang Kristiani dapat memasuki sisa yang disediakan oleh Tuhan. Kita sekarang boleh berhenti bekerja untuk menjadikan diri kita diterima oleh Tuhan dengan karya kita kerana Kristus telah mengampuni dan mengampuni umat Tuhan (Ibrani 4: 9-19).

Yang mengatakan, apa yang dikatakan tahun jubli dan syarat untuk berehat menunjukkan kepada orang Kristian bahawa berehat mesti diberi perhatian serius. Workaholic adalah masalah yang semakin meningkat di seluruh dunia. Tuhan tidak mahu umat Tuhan menjadikan pekerjaan sebagai idola, memikirkan bahawa jika mereka bekerja cukup keras dalam pekerjaan mereka atau apa sahaja yang mereka lakukan, mereka akan dapat memenuhi keperluan mereka sendiri.

Tuhan, dengan alasan yang sama, menghendaki orang-orang menjauhi peranti mereka. Kadang-kadang nampaknya diperlukan dua puluh empat jam dari media sosial atau bahkan komputer atau peranti lain untuk memfokuskan diri untuk menyembah Tuhan. Nampaknya lebih fokus kepada Tuhan daripada berfokus pada gaji kita.

Bagaimanapun, bagi anda Tahun Jubli menekankan perlunya mempercayai Tuhan pada setiap saat setiap hari, bulan dan tahun hidup kita. Orang Kristian harus mendedikasikan seluruh hidup kita kepada Tuhan, yang merupakan tujuan terbesar tahun Yobel. Setiap orang dapat mencari masa untuk berehat, memaafkan orang lain kerana mereka telah menzalimi kita, dan mempercayai Tuhan.

Kepentingan berehat
Salah satu elemen yang paling penting dalam hari Sabat adalah rehat. Pada hari ketujuh dalam Kejadian, kita melihat Tuhan berehat kerana Dia telah menyelesaikan pekerjaan-Nya (Kejadian 2: 1-3; Keluaran 31:17). Manusia harus berehat pada hari ketujuh kerana suci dan terpisah dari hari kerja yang lain (Kejadian 2: 3; Keluaran 16: 22-30; 20: 8-11; 23:12). Peraturan tahun sabatikal dan jubli termasuk istirahat di tanah (Keluaran 23: 10-11; Imamat 25: 2-5; 11; 26: 34-35). Selama enam tahun, bumi melayani umat manusia, tetapi bumi dapat berehat pada tahun ketujuh.

Pentingnya membiarkan tanah selebihnya terletak pada hakikat bahawa lelaki dan wanita yang mengusahakan tanah tersebut harus memahami bahawa mereka tidak mempunyai hak berdaulat atas tanah tersebut. Sebaliknya, mereka melayani Tuhan yang berkuasa, yang merupakan pemilik tanah (Keluaran 15:17; Im 25:23; Ulangan 8: 7-18). Mazmur 24: 1 dengan jelas mengatakan kepada kita bahawa bumi adalah milik Tuhan dan semua yang ada di dalamnya.

Rehat adalah tema alkitabiah yang penting dalam kehidupan Israel. Istirahat bermaksud bahawa pengembaraan mereka di padang gurun telah berakhir dan Israel dapat menikmati keselamatan walaupun dikelilingi oleh musuhnya. Di Mazmur 95: 7-11, tema ini berkaitan dengan peringatan kepada orang Israel agar tidak mengeraskan hati mereka seperti yang dilakukan nenek moyang mereka di padang belantara. Akibatnya, mereka gagal memenuhi perubahan yang dijanjikan untuk mereka.

Ibrani 3: 7-11 mengambil tema ini dan memberikannya perspektif akhir zaman. Penulis mendorong orang Kristian untuk memasuki tempat istirahat yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Untuk memahami idea ini, kita harus pergi ke Matius 11: 28-29, yang mengatakan, “Datanglah kepadaku, semua orang yang bekerja keras dan terbeban, dan aku akan memberi kamu istirahat. Ambil kuk saya dan belajarlah dari saya, kerana saya lemah lembut dan rendah hati dan anda akan mendapat ketenangan untuk jiwa anda ”.

Rehat yang sempurna dapat dijumpai dalam Kristus
Rehat dapat dialami hari ini oleh orang-orang Kristian yang mencari rehat di dalam Kristus walaupun tidak yakin dengan kehidupan mereka. Jemputan Yesus dalam Matius 11: 28-30 mesti difahami dalam keseluruhan Alkitab. Pengertian itu tidak lengkap kecuali disebutkan bahawa kota dan tanah yang sangat disukai oleh saksi Perjanjian Lama (Ibrani 11:16) adalah tempat peristirahatan surgawi kita.

Masa akhir yang selebihnya hanya dapat menjadi kenyataan apabila Anak Domba Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati itu menjadi "Tuan raja dan Raja raja" (Wahyu 17:14), dan mereka yang 'mati di dalam Tuhan' dapat 'beristirahat dari pekerjaan mereka. 'selamanya' (Wahyu 14:13). Memang ini akan berehat. Sementara umat Tuhan menunggu waktu itu, mereka sekarang beristirahat di dalam Yesus di tengah-tengah urusan kehidupan ketika kita menunggu pemenuhan terakhir dari waktu rehat kita di dalam Kristus, di Yerusalem Baru.