Buat tapak

Apa maksud Kristus?

Terdapat beberapa nama di seluruh Kitab Suci yang disebut oleh Yesus atau diberikan oleh Yesus sendiri. Salah satu tajuk yang paling popular adalah "Kristus" (atau yang setara dengan bahasa Ibrani, "Mesias"). Huruf atau frasa deskriptif ini digunakan secara berkala sepanjang Perjanjian Baru pada kadar 569 kali.

Sebagai contoh, dalam Yohanes 4: 25-26, Yesus menyatakan kepada seorang wanita Samaria yang berdiri di dekat sebuah sumur (tepat disebut "Sumur Jacob") bahawa dia adalah Kristus yang dinubuatkan akan datang. Juga, seorang malaikat memberikan kabar baik kepada para gembala bahawa Yesus dilahirkan sebagai "seorang Penyelamat, yang adalah Kristus Tuhan" (Lukas 2:11, ESV).

Tetapi istilah "Kristus" ini digunakan secara umum dan tidak wajar hari ini oleh orang-orang yang sama sekali tidak tahu apa maksudnya atau yang menganggapnya tidak lebih dari nama keluarga Yesus dan bukannya tajuk yang bermakna. Jadi, apa maksud "Kristus", dan apa maksudnya tentang siapa Yesus itu?

Perkataan Kristus
Kata Kristus berasal dari kata Yunani yang serupa dengan "Christos," yang menggambarkan Anak Tuhan yang ilahi, Raja yang Diurapi, dan "Mesias" yang diposisikan dan diusulkan oleh Tuhan untuk menjadi Pembebas semua orang dengan cara yang tidak ada orang, nabi, hakim atau penguasa yang normal (2 Samuel 7:14; Mazmur 2: 7).

Ini dijelaskan dalam Yohanes 1:41 ketika Andrew mengajak saudaranya, Simon Peter, untuk mengikuti Yesus dengan mengatakan, "'Kami telah menemui Mesias' (yang bermaksud Kristus)." Orang-orang dan rabi pada zaman Yesus akan mencari Kristus yang akan datang dan dengan adil memerintah umat Tuhan kerana nubuatan Perjanjian Lama yang mereka ajarkan (2 Samuel 7: 11-16). Para tua-tua Simeon dan Anna, serta raja-raja Magi, mengenali Yesus yang masih muda itu dan dia menyembahnya.

Terdapat banyak pemimpin hebat sepanjang sejarah. Ada yang menjadi nabi, imam atau raja yang diurapi dengan wewenang Tuhan, tetapi tidak ada yang disebut "Mesias." Pemimpin lain bahkan menganggap diri mereka sebagai tuhan (seperti Firaun atau Kaisar) atau membuat tuntutan aneh mengenai diri mereka sendiri (seperti dalam Kisah 5). Tetapi Yesus sendiri memenuhi sekitar 300 ramalan sekular mengenai Kristus.

Nubuatan-nubuatan ini sangat ajaib (seperti kelahiran anak dara), bersifat deskriptif (seperti menunggang anak kuda) atau spesifik (seperti keturunan Raja Daud) sehingga tidak mungkin statistik bahkan beberapa di antaranya benar bagi orang yang sama. Tetapi semuanya dipenuhi dalam Yesus.

Sebenarnya, dia memenuhi sepuluh nubuatan Mesianik yang unik dalam 24 jam terakhir hidupnya di bumi sahaja. Lebih jauh lagi, nama "Yesus" sebenarnya adalah bahasa Ibrani "Joshua" atau "Yeshua" yang umum, yang bermaksud "Tuhan menyelamatkan" (Nehemia 7: 7; Matius 1:21).

Salasilah Yesus juga menunjukkan bahawa dia adalah Kristus atau Mesias yang dinubuatkan. Walaupun kita cenderung melewatkan daftar nama di pohon keluarga Maria dan Joseph pada awal buku Matius dan Lukas, budaya Yahudi telah mempertahankan salasilah yang luas untuk menetapkan warisan, warisan, kesahihan, dan hak seseorang. Keturunan Yesus memperlihatkan bagaimana hidupnya terjalin dengan perjanjian Tuhan dengan umat pilihannya dan dengan tuntutan hukumnya untuk takhta Daud.

Kisah-kisah dari orang-orang dalam daftar tersebut mengungkapkan bahawa keturunan Yesus sendiri sangat ajaib kerana berapa banyak jalan yang harus ditempuh oleh nubuatan Mesianik kerana dosa manusia. Contohnya, dalam Kejadian 49, seorang Yakub yang mati melepasi tiga orang puteranya (termasuk anak sulungnya yang sah) untuk memberkati Yehuda dan bernubuat bahawa hanya melalui dia seorang pemimpin seperti singa akan datang dan membawa kedamaian, kegembiraan dan kemakmuran (maka julukan "Singa Yehuda", seperti yang kita lihat dalam Wahyu 5: 5).

Oleh itu, walaupun kita mungkin tidak terlalu bersemangat untuk membaca salasilah dalam rancangan membaca Alkitab kita, penting untuk memahami tujuan dan implikasinya.

Yesus Kristus
Bukan hanya nubuatan yang menunjuk pada pribadi dan tujuan Yesus Kristus, tetapi sebagaimana yang diajarkan oleh profesor Perjanjian Baru Dr Doug Bookman, Yesus juga secara terbuka mengaku sebagai Kristus (dalam arti dia tahu siapa dia). Yesus menekankan tuntutannya sebagai Mesias dengan mengutip 24 buku Perjanjian Lama (Lukas 24:44, ESV) dan melakukan 37 mukjizat yang dicatat yang jelas menunjukkan dan mengesahkan siapa dia.

Pada awal pelayanannya, Yesus berdiri di bait suci dan membaca sebuah gulungan yang berisi ramalan Mesianik dari Yesaya. Kemudian, ketika semua orang mendengarkan, anak lelaki tukang kayu tempatan yang bernama Yesus ini memberi tahu semua orang bahawa memang itu adalah pemenuhan ramalan itu (Lukas 4: 18-21). Walaupun ini tidak sesuai dengan orang-orang beragama pada waktu itu, sangat menggembirakan bagi kita hari ini untuk membaca saat-saat penyataan diri Yesus semasa pelayanannya.

Contoh lain adalah dalam Kitab Matius ketika orang banyak berdebat mengenai siapa Yesus. Ada yang menganggap dia adalah seorang Yohanes Pembaptis yang dibangkitkan, seorang nabi seperti Elia atau Yeremia, seorang "guru yang baik" (Markus 10:17), seorang Rabbi (Matius 26:25) atau sekadar anak tukang kayu yang miskin (Matius 13: 55). Ini mendorong Yesus untuk mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya tentang siapa yang mereka sangka, yang Petrus menjawab: "Kristus, Anak Tuhan yang hidup." Yesus menjawab dengan:

“Beruntunglah kamu, Simon Bar-Jonah! Sebab daging dan darah tidak menyatakannya kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang ada di surga. Dan saya katakan, anda adalah Petrus, dan di atas batu ini saya akan membina gereja saya, dan pintu-pintu neraka tidak akan menang melawannya ”(Matius 16: 17-18, ESV).

Anehnya, Yesus kemudian memerintahkan murid-muridnya untuk merahsiakan identitasnya kerana banyak orang salah memahami pemerintahan Mesias sebagai fizikal dan tidak rohani, sementara yang lain memiliki harapan yang salah dari spekulasi tidak alkitabiah. Kesalahpahaman ini menyebabkan sebilangan pemimpin agama mahu Yesus dibunuh kerana menghujat. Tetapi dia punya waktu yang harus dijaga, jadi dia selalu melarikan diri hingga tiba saat yang tepat untuk dia disalibkan.

Apa maksud Kristus kepada kita hari ini
Tetapi walaupun Yesus adalah Kristus bagi Israel ketika itu, apa hubungannya dengan kita hari ini?

Untuk menjawabnya, kita perlu memahami bahawa idea tentang Mesias bermula jauh sebelum Yudas atau bahkan Abraham dengan permulaan kemanusiaan dalam Kejadian 3 sebagai tindak balas terhadap kejatuhan dosa manusia. Oleh itu, sepanjang Kitab Suci, menjadi jelas siapa pembebas kemanusiaan dan bagaimana ia akan membawa kita kembali ke hubungan dengan Tuhan.

Sebenarnya, ketika Tuhan mengesampingkan umat Yahudi dengan menetapkan perjanjian dengan Abraham dalam Kejadian 15, mengesahkannya melalui Ishak dalam Kejadian 26, dan menegaskannya kembali melalui Yakub dan keturunannya dalam Kejadian 28, tujuannya adalah untuk "semua bangsa yang diberkati menjadi bumi "(Kejadian 12: 1-3). Apa cara yang lebih baik untuk memberi kesan kepada seluruh dunia daripada memberikan ubat untuk dosa mereka? Kisah penebusan Tuhan melalui Yesus bermula dari halaman pertama hingga terakhir Alkitab. Seperti yang ditulis oleh Paolo:

kerana dalam Kristus Yesus kamu semua adalah anak-anak Tuhan, dengan iman. Kerana kamu semua yang telah dibaptis ke dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Tidak ada Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau bebas, tidak ada lelaki dan perempuan, kerana anda semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jika anda dari Kristus, maka anda adalah keturunan Abraham, pewaris menurut janji (Galatia 3:26 –29, ESV).

Tuhan memilih Israel untuk menjadi umat perjanjian-Nya bukan kerana itu istimewa dan tidak mengecualikan orang lain, tetapi sehingga dapat menjadi saluran bagi rahmat Tuhan untuk diberikan kepada dunia. Melalui bangsa Yahudi, Tuhan memperlihatkan kasih-Nya kepada kita dengan mengutus Putra-Nya, Yesus (yang merupakan pemenuhan perjanjiannya), untuk menjadi Kristus atau Penyelamat semua orang yang akan percaya kepada-Nya.

Paul mendorong perkara ini lebih jauh ketika dia menulis:

tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Oleh kerana itu, oleh karena itu, kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, lebih banyak lagi kita akan diselamatkan olehnya dari kemurkaan Tuhan.Karena selagi ketika kita menjadi musuh, kita berdamai dengan Tuhan melalui kematian Putra-Nya, lebih-lebih lagi, sekarang kita berdamai, kita akan diselamatkan dari nyawanya. Selanjutnya, kita juga bersukacita dalam Tuhan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, melalui siapa kita sekarang telah menerima pendamaian (Roma 5: 8-11, ESV).

Keselamatan dan pendamaian dapat diterima dengan mempercayai bahawa Yesus bukan hanya Kristus yang bersejarah, tetapi juga Kristus kita. Kita boleh menjadi murid Yesus yang mengikutinya dengan teliti, belajar dari dia, taat kepadanya, menjadi seperti dia dan mewakili dia di dunia.

Ketika Yesus adalah Kristus kita, kita mempunyai perjanjian cinta baru yang dia buat dengan Gereja yang tidak kelihatan dan universal yang disebutnya sebagai "Pengantin". Mesias yang datang sekali menderita atas dosa-dosa dunia suatu hari nanti akan datang lagi dan mendirikan kerajaan barunya di bumi. Saya untuk satu, mahu berada di pihaknya ketika itu berlaku.